EMDR: Ny metode for traumebehandling

EMDR: A new method in the treatment of trauma

Description

Beskriver Eye Movement desensitivisering og reprosessering (EMDR) terapi utviklet av F. Shapiro å behandle posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Tre casestudier av pasienter som opplevde væpnet ran og plutselig død av en annen person blir anmeldt. Resultatene av studier av dens effektivitet blir vurdert.

Describes Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapy developed by F. Shapiro to treat posttraumatic stress disorder (PTSD). Three case studies involving patients who experienced armed robbery and sudden death of another person are reviewed. The results of studies of its effectiveness are considered.

Format

Journal

Language

Norwegian

Author(s)

Atle Dyregrov

Original Work Citation

Dyregrov, A. (1993, October). [EMDR: A new method in the treatment of trauma]. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 30(10), 975-981. Norwegian

Collection

Citation

“EMDR: Ny metode for traumebehandling EMDR: A new method in the treatment of trauma,” Francine Shapiro Library, accessed March 1, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/17578.

Output Formats