Nedsatt smärtkänslighet vid posttraumatiskt stressyndrom

Reduced pain sensitivity in posttraumatic stress syndrome

Description

Under de senaste decennierna har det blivit allt tydligare att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett psykiskt sjukdomstillstånd med klara neurofysiologiska eller strukturella förändringar i hjärnans basala strukturer. PET- och MR-tekniker har kommit till allt större användning, såväl vid grundläggande studier av cerebrala förändringar vid PTSD som vid studiet av farmakologiska och psykologiska behandlingsinsatser, tex vid EMDR(eye movement desensitization and reprocessing)-behandling.

In recent decades there has become increasingly clear that post-traumatic stress disorder (PTSD) is a mental illness with clear neurophysiological structural changes in basal brain structures. PET and MR techniques have come to increasingly use, both at the fundamental Studies of cerebral changes in PTSD as the study of pharmacological and psychological treatment interventions, tex in EMDR (eye movement desensitization and Reprocessing) therapy.

Format

Magazine

Language

Swedish

Author(s)

Tom Lundin

Original Work Citation

Lundin, T. (2007). [Reduced pain sensitivity in posttraumatic stress syndrome]. Lkartidningen, 104(16), 1219. Swedish

Collection

Citation

“Nedsatt smärtkänslighet vid posttraumatiskt stressyndrom Reduced pain sensitivity in posttraumatic stress syndrome,” Francine Shapiro Library, accessed November 24, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/18045.

Output Formats