Psychoedukácia a EMDR v dynamickej psychoterapii v azylovom dome pre týrané ženy

Psychoeducation and EMDR in dynamic psychotherapy in the asylum house for abused women

Description

Program azylového domu pre týrané ženy sa zameriava nielen na zabezpečenie ochrany klientky, ktorá opustila prostredie domáceho násilia, ale poskytuje aj konkrétnu sociálnu starostlivosť a emocionálnu podporu. Súčasťou programu je individuálna psychoterapia. Aby sa predišlo omylom a chybám, dynamická psychoterapia má svoje špecifiká vzhľadom na prítomnosť symptomatiky posttraumatickej stresovej poruchy, ktorá v prípravnej psychoterapeutickej fáze je zameraná na stabilizáciu psychických procesov ich odstránením prepracovanými technikami psychickej desenzibilizácie formou EMDR a psychoedukáciou. V ďalšej psychoterapeutickej fáze sa pozornosť upriamuje na rozvoj jadra štruktúry osobnosti – identity metodikou krátkodobej psychoanalyticky orientovanej hlbinnej psychoterapie, aby sa v budúcnosti preventívne predchádzalo stretu obete s násilím.
Kľúčové slová: psychodynamická psychoterapia, psychoedukácia, EMDR, azylový dom, týrané ženy, násilie, fókusová veta, vedomie a nevedomie, stratégia psychoterapeutickej intervencie, pozitívna zmena vnímania, identita, rozvoj osobnosti.

Asylum Program of the house for battered women focuses not only protect our clients, who left the environment of domestic violence, but also provides specific social care and emotional support. The program is individual psychotherapy. To avoid mistakes and errors, dynamic psychotherapy has its own specifics to the presence symptomatiky post traumatic stress disorder, which is in the preparatory phase of psychotherapy is to stabilize the mental processes of removing the sophisticated techniques of psychological desensitisation by EMDR and psychoedukáciou. In the next phase of psychotherapy focuses on developing the core structure of personality - the identity-oriented methodology for short-term psychoanalytic psychotherapy for Northern to prevent future conflict prevention victim to violence.

Format

Journal

Language

Slovak

Author(s)

Antonin Kozon

Original Work Citation

Collection

Citation

“Psychoedukácia a EMDR v dynamickej psychoterapii v azylovom dome pre týrané ženy Psychoeducation and EMDR in dynamic psychotherapy in the asylum house for abused women,” Francine Shapiro Library, accessed April 10, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/18060.

Output Formats