EMDR bij spinnenfobie: Twee gevalsbeschrijvingen EMDR with spider phobia: Two case reports

Description

Nogal wat auteurs geven hoog op van de effecten die met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) te behalen zijn bij de behandeling van angststoornissen. Voor een aanzienlijk deel steunen deze loftuigingen op dubieuze casuïstiek, dat wil zeggen casuïstiek waarin de werking van EMDR wordt gedocumenteerd aan de hand van subjectieve en ongevalideerde uitkomstmaten. Dit artikel beschrijft twee spinnenfobische gevallen waarbij eerst EMDR en vervolgens exposure in vivo werd uitgevoerd. Behandelingseffecten werden geëvalueerd met zowel subjectieve als objectieve maten. De resultaten laten zien dat de gunstige effecten van EMDR zich vooral afspelen op het niveau van de subjectief gerapporteerde angst en veel minder spectaculair zijn wanneer het gaat om vermijdingsgedrag. Deze observatie stelt die EMDR–critici in het gelijk die beweren dat positieve zelfrapportage–maten na EMDR niet noodzakelijkerwijze hand in hand gaan met vergelijkbare gedragseffecten.

Quite a few authors give high on the effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) can be achieved in the treatment of anxiety disorders. For a significant part in supporting these loftuigingen dubious casuistry, ie case studies where the effect of EMDR is documented by means of subjective and non-validated outcome measures. This article describes two cases where spinnenfobische first EMDR and exposure in vivo was then performed. Treatment effects were evaluated with both subjective and objective measures. The results show that the beneficial effects of EMDR mainly play at the level of subjectively reported anxiety and much less spectacular when it comes to avoidance. This observation suggests that EMDR critics were right who claim that positive self-report measures after EMDR does not necessarily go hand in hand with similar behavioral effects.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Harald Merckelbach
Peter Muris

Original Work Citation

Merckelbach, H., & Muris, P. (1995). [EMDR with spider phobia: Two case reports]. Directieve Therapie, 15(2), 64-70. doi:10.1007/BF03060109. Dutch

Collection

Citation

“EMDR bij spinnenfobie: Twee gevalsbeschrijvingen EMDR with spider phobia: Two case reports,” Francine Shapiro Library, accessed September 18, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/18311.

Output Formats