Databank effectieve jeugdinterventies (testversie): Beschrijving ´Eye movement desensitization & reprocessing (EMDR)'

Database of effective youth interventions (test version): Description of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

Description

Verwerking van herinneringen aan identificeerbare traumatische ervaringen. Hierdoor kunnen klachten, die zijn ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat, worden verminderd.

Processing of memories of traumatic experiences identifiable. This enables complaints that have arisen as a result of those memories and the suffering that goes with it are reduced.

Format

Other

Language

Dutch

Author(s)

M. Elling

Original Work Citation

Elling, M. (2009, February). [Database of effective youth interventions (test version): Description of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)]. Utrecht: NIZW. Retrieved from http://www.nji.nl/eCache/DEF/37/990.cmVjb3JkbnI9MTc.html; op 1/26/2010. Dutch

Collection

Citation

“Databank effectieve jeugdinterventies (testversie): Beschrijving ´Eye movement desensitization & reprocessing (EMDR)' Database of effective youth interventions (test version): Description of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR),” Francine Shapiro Library, accessed August 12, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/18328.

Output Formats