Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) bij verkeersslachtoffers met chronische whiplash-klachten: Een exploratieve studie naar het verzachten va traumasymptomen

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in road casualties with chronic whiplash injuries: An exploratory study to alleviate symptoms of trauma

Description

Dit onderzoek bij verkeersslachtoffers met whiplash-klachten maakte deel uit van een omvangrijker studie naar de kwaliteit van hulpverlening aan slachtoffers van verkeersongevallen, in het kader van het Achmea-project ‘Kwaliteit Slachtofferhulp’. Gerapporteerd wordt een viertal gevalsbeschrijvingen van patiënten met chronische whiplash-klachten. Vier vrouwen die gemiddeld 22 maanden geleden bij een auto-ongeval betrokken waren, werden tweemaal anderhalf uur behandeld met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Voor en na de behandeling werden de Symptom Checklist 90 (SCL-90) en de Schokverwerkingslijst (SVL) afgenomen. Vergelijking van voor- en nameting toonde een duidelijke afname van klachten, onder meer op Herbeleving en Vermijding (SVL) en Somatisatie, Angst, Depressie, Slaapproblemen, Wantrouwen en Interpersoonlijke Sensitiviteit (SCL-90). Deze resultaten zijn hoopgevend: EMDR bleek bij te dragen aan een verzachting van traumasymptomen. In verder onderzoek zouden de effecten en onderliggende mechanismen van emdr bij een grotere groep chronische whiplash-patiënten bestudeerd moeten worden.

This study of road accident victims with whiplash injuries was part of a larger study on the quality of assistance to victims of traffic accidents, as part of the Achmea project 'Quality Victim'. Reported four case reports of patients with chronic whiplash injuries. Four women who averaged 22 months ago in a car accident, were two and a half hours with Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Before and after treatment were the Symptom Checklist 90 (SCL-90) and Shock Treatment List (SVL) decreased. Comparison of pre-and post-test showed a significant reduction of complaints, including the re-experiencing and Avoidance (IES) and Somatization, Anxiety, Depression, Insomnia, Distrust, and Interpersonal Sensitivity (SCL-90). These results are encouraging: EMDR appeared to contribute to an alleviation of trauma symptoms. In further research, the effects and underlying mechanisms of EMDR in a larger group of chronic whiplash patients should be studied.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Monique Renssen
Frans Willem Winkel

Original Work Citation

Renssen, M., & Winkel, F. W. (1999).  [Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in road casualties with chronic whiplash injuries: An exploratory study to alleviate symptoms of trauma]. Directieve Therapie, 19(4), 148-156. doi:10.1007/BF03060223. Dutch

Collection

Citation

“Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) bij verkeersslachtoffers met chronische whiplash-klachten: Een exploratieve studie naar het verzachten va traumasymptomen Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in road casualties with chronic whiplash injuries: An exploratory study to alleviate symptoms of trauma,” Francine Shapiro Library, accessed June 17, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/18634.

Output Formats