Medlemsbladet

Description

Table of Content: 1. EMDR på svenska 3. Nyheter om effekten av ögonrörelser; 4. EMDR Europe – General Board Meeting in Istanbul 12 juni 2006; 5. Psykoterapimässan 2006; 6. Årsmötesprotokoll 31 mars 2006; 8. Bokrekommendation – Mark Dworkin; 9. Inbjudan EMDR consultation workshop; 11. Inbjudan studiedag 1 september i Malmö; 12. Inbjudan studiedag 29 september i Umeå; 13. Certifierade EMDR-terapeuter; 14. Diverse blänkare; 15. Kalendarium 

1. EMDR in Sweden; 3. News on the effect of eye movements; 4. EMDR Europe - General Board Meeting in Istanbul June 12, 2006; 5. Psychotherapy Fair 2006; 6. Annual Meeting Minutes March 31, 2006; 8. Book recommendation - Mark Dworkin; 9. Invitation Call to EMDR consultation workshop; 11. Invitation to workshop September 1 in Malmö; 12. Invitation to workshop September 29 in Umeå; 13. Certified EMDR-therapist; 14. Miscellaneous Notices 15. Calendar 2006

Format

Newsletter

Language

Swedish

Author(s)

EMDR Sweden

Original Work Citation

EMDR Sweden. (2006, Juni). Medlemsbladet. EMDR Tidningen: Freningen EMDR Sverige, 8(1), 1-16. Swedish

Collection

Citation

“Medlemsbladet,” Francine Shapiro Library, accessed June 21, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/18898.

Output Formats