Dorothys dilemma, När en patient inte har en trygg bas för behandling

Dorothy’s dilemma: A patient with an insecure base for treatment

Description

En traumatiserade ungdomar, känslig för avvisande och utsatt för verkligt hot av förövaren som orsakade tidigare traumatisering, tycks ha en osäker grund för terapeutisk behandling. En sådan patient kan ha svårt att utveckla resurser enligt Eye Movement Desensibilisering och upparbetning (EMDR)-resurs installationen och acceptera EMDR-kognitiva sammanvävd. Behandling av en sådan patient visar att behandling är möjlig, om patienten ges möjlighet att konfrontera förövaren i en imaginär förutseende situation och process som händelsen med EMDR, även om inte alla tidigare och nuvarande problem helt har behandlats.

A traumatized adolescent, sensitive to rejection and exposed to real threat by the perpetrator who caused past traumatisation, would seem to have an insecure base for therapeutic treatment. Such a patient may have difficulty developing resources according to the Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)-resource installation procedure and accepting EMDR-cognitive interweaves. Treatment of such a patient demonstrates that therapy is possible, if the patient is given the possibility to confront the perpetrator in an imaginary anticipatory situation and process that event with EMDR, even though not all past and current issues have been completely treated.

Format

Newsletter

Language

Swedish

Author(s)

James R. Samec

Original Work Citation

Samec, J. R. (2005, February). [Dorothy's Dilemma: A patient with an insecure base for treatment]. EMDR Tidningen, 7(1), 4-8. Swedish

Collection

Citation

“Dorothys dilemma, När en patient inte har en trygg bas för behandling Dorothy’s dilemma: A patient with an insecure base for treatment,” Francine Shapiro Library, accessed October 26, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/18909.

Output Formats