I patientens tjeneste: NLP, hypnose og EMDR i kombination og samspil som en mulig virksom form for psykoterapi i det 21. århundrede

Inpatients services: NLP, hypnosis and EMDR in combination and interaction as a possible form of psychotherapy in the 21st century

_9788778877468.jpg

Description

Beskrivelse:  Det etablerede systems opfattelse af sig selv og af så­kaldt alternativ terapi debatteres i denne bog. Forfatteren har valgt at sætte fokus på problemerne med spiseforstyrrelser. Kritikken af de eksisterende forhold i det etablerede system på dette område er meget skarp, men derimod er de beskrevne terapeutiske forslag om en mulig virksom terapi generøse. Disse nye muligheder er terapeutiske tiltag, der stadig betragtes som alternative, men de kan ikke desto mindre anvendes på alle de områder, hvorom man i dag mener, der kan bedrives psykoterapi. Det kræver dog, at man forlader illusionen om, at terapi baseret på samtale med såkaldt sund fornuft har nogen som helst terapeutisk effekt. Den omfattende, mulige terapeutiske værktøjskasse beskrives. Det drejer sig om NLP som basis for hypnose. Denne metode kan kombineres med modificeret EMDR. Der fremlægges i bogen mange forskellige paradigmer; det drejer sig bl.a. om tilknytningsteorier, affectteorier, den tredelte hjerne og ikke mindst også de resultater, som den moderne hjerneforskning har produceret i de sidste femten år. Dette omfattende materiale bliver sat sammen til en klinisk enhed, der er fleksibel og mangfoldig. Desuden rummer bogen detaljerede beskrivelser af terapiforløbet for flere patienter med en spiseforstyrrelse. --

Description: The system established perceptions of themselves and the so-called alternative therapies discussed in this book. The author has chosen to focus on problems with eating disorders. Criticism of the existing conditions in the established system in this area is very sharp, but they are described therapeutic suggestions about a possible business therapy generous. These new opportunities are therapeutic interventions that are still considered alternative, but they can nevertheless be applied to all areas on which we now believe there may commit psychotherapy. It requires that you leave the illusion that therapy based on interviews with "common sense has any therapeutic effect.

The extensive potential therapeutic tool sets. It is about NLP as a basis for hypnosis. This method can be combined with modified EMDR.

Presented in the book many different paradigms, namely, inter alia, on related theories affectteorier, the triune brain, and not least also the results of modern brain research has produced over the last fifteen years. This extensive material is put together to form a clinical entity that is flexible and diverse. In addition the book contains detailed descriptions of therapy for more patients with an eating disorder.

Format

Book

Language

Danish

Author(s)

Poul-Erik Gaarde Madsen

Original Work Citation

Collection

Citation

“I patientens tjeneste: NLP, hypnose og EMDR i kombination og samspil som en mulig virksom form for psykoterapi i det 21. århundrede Inpatients services: NLP, hypnosis and EMDR in combination and interaction as a possible form of psychotherapy in the 21st century,” Francine Shapiro Library, accessed March 1, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/19405.

Output Formats