Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) bij complexe posttraumatische stress-stoornissen

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in complex post traumatic stress disorder

Description

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) werd eind jaren tachtig geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe Shapiro (1989a) als een nieuwe methode voor de behandeling van PTSS en andere aan trauma gerelateerde psychische aandoeningen. Kenmerkend onderdeel van de procedure is dat de patiënt wordt gevraagd de traumatische herinnering in gedachten op te roepen en zich te concentreren op (1) het meest akelige beeld, (2) de daaraan verbonden betekenis, (3) het actuele affect en (4) de somatische reacties, waarna een afleidende stimulus wordt aangeboden. Voorbeelden van dergelijke stimuli zijn ritmische, bilaterale tonen en linksrechts alternerende handtaps. Maar de meest bekende en meeste gebruikte methode – EMDR ontleent hieraan immers haar naam –is de patiënt te vragen met de ogen de hand van de therapeut te volgen, terwijl deze een aantal snelle bewegingen in het horizontale vlak maakt.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) was introduced in the late eighties by the American psychologist Shapiro (1989a) as a new method for the treatment of PTSD and other trauma related mental disorders. Distinctive aspect of procedure is that the patient is asked the traumatic memory in mind to recall and concentrate on (1) the most dismal image, (2) the associated significance, (3) affect the current and (4) the somatic responses, after which a distracting stimulus is presented. Examples of such incentives are rhythmic, bilateral left and right show alternating hand taps. But the most famous and most used method - this is EMDR derives its name, the patient questions through the eyes of the therapist to follow, while a number of rapid movements in the horizontal plane makes

Format

Book Section

Language

Dutch

Author(s)

Erik ten Broeke
Ad de Jongh

Original Work Citation

ten Broeke, E., & de Jongh, A. (2007). [Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in complex post traumatic stress disorder]. In P. G. H. Aarts and W. D. Visser (Eds.), Trauma: Diagnostiek en behandeling (2 druk.) (pp. 231-252). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum. doi:10.1007/BF03077496. Dutch

Collection

Citation

“Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) bij complexe posttraumatische stress-stoornissen Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in complex post traumatic stress disorder,” Francine Shapiro Library, accessed December 5, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/19466.

Output Formats