Vajinismusun EMDR yöntemi ile tedavisi: İki olgu sunumu

Treatment of vaginismus with EMDR: A report of two cases

Description

Vajinismus kadının vajina kaslarındaki istemsiz kasılmalar nedeniyle hiçbir şekilde cinsel ilişkinin gerçekleşemediği bir cinsel işlev bozukluğudur. Vajinismus için temel tanı kriteri vajinanın dış üçte birindeki kaslarda koitusu engelleyecek, yineleyici bir biçimde ya da istem dışı spazmın olması olarak tanımlanmıştır. Birçok olguda ağrı ya da ağrının olabileceğine ilişkin korku vajinismusun ortaya çıkması ve sürmesine neden olmaktadır. Bu yazıda, çocukluk çağında geçirilmiş cinsel travmaya bağlı olarak ortaya çıkan iki vajinismus olgusunun Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Eye Movement Desensitization & Reprocessing-EMDR) tekniği ile tedavisi sunulacaktır. EMDR ağırlıklı olarak ruhsal travma tedavisinde kullanılan bir tedavi tekniğidir. EMDR tekniğinin etkinliği, travma sonrası stres bozukluğu, cinsel travma mağdurları gibi birçok grupta yapılan randomize kontrollü çalışmalarla gösterilmiştir. Her iki olguda da standart olarak sekiz aşamalı EMDR protokolü uygulanmıştır. 3 seanslık EMDR seansı sonrasında her iki olguda da hem kaygı düzeylerinde azalma, hem de cinsel ilişkiye yönelik işlevsel olmayan düşüncelerin ortadan kalktığı görüldü ve vajinismus sorunu ortadan kalktı. Bu çalışmada sunulan iki olgudan hareketle, travmanın neden olduğu vajinismus olgularında EMDR’nin alternatif bir tedavi tekniği olarak etkili olabileceği söylenebilir.

Vaginismus is a type of sexual dysfunction in which spasm of the vaginal musculature prevents penetrative intercourse. The main diagnostic criterion is the presence of recurrent or persistent involuntary spasm of the musculature of the outer third of the vagina that interferes with sexual intercourse. In many cases associated pain or the fear of pain may contribute to its persistence. Herein we report 2 patients that presented with vaginismus that developed secondary to childhood sexual trauma, which was treated with the Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) technique. EMDR is a non-pharmacologic treatment for psychological trauma. Randomized controlled trials with posttraumatic stress disorder patients and with victims of sexual abuse have shown that EMDR is effective. The standard 8-phase EMDR protocol was used in both of the presented cases. Following 3 sessions of EMDR, the patients exhibited a substantial reduction in self-reported and clinician-rated anxiety, and a reduction in the credibility of dysfunctional beliefs concerning sexual intercourse. These findings support the notion that EMDR could be an effective treatment alternative for patients with vaginismus of traumatic etiology.

Format

Journal

Language

Turkish

Author(s)

Fuat Torun

Original Work Citation

Torun, F. (2010, Spring). [Treatment of vaginismus with EMDR: A report of two cases]. Trk Psikiyatri Dergisi, 21(3), 243-248. Turkish

Collection

Citation

“Vajinismusun EMDR yöntemi ile tedavisi: İki olgu sunumu Treatment of vaginismus with EMDR: A report of two cases,” Francine Shapiro Library, accessed June 24, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/19836.

Output Formats