Fijne kneepjes bij angsten en fobieën

Intricacies of fears and phobias

Description

De fijne kneepjes van het behandelen van angsten- en fobieën
Een fobie is de meest voorkomende psychische aandoening. Het hebben van een dergelijke angst is vervelend en degene die er last van heeft wordt vaak behoorlijk beperkt in het dagelijks functioneren. Omdat angsten meestal ontstaan als gevolg van gebeurtenissen blijkt EMDR – middels het op therapeutische wijze beïnvloeden van de kennisbestanden die daaraan ten grondslag liggen - een bijzonder geschikte behandelaanpak. Deze workshop is bedoeld voor ervaren therapeuten die hun reikwijdte ten aanzien van behandeling van patiënten met een angst of fobie - al dan niet met behulp van EMDR - verder wil vergroten. De deelnemers krijgen naast tips en ideeën, een nieuwe vorm van casusconceptualisatie en targetselectie aangereikt die vooral bij patiënten met veel vermijdingstendenties effectief is. Daarnaast wordt uitgelegd hoe cognitieve gedragstherapeutische interventies behulpzaam kunnen zijn om de patiënt voor te bereiden op - of te laten wennen aan – toekomstige, potentieel moeilijke confrontaties met de fobische stimulussituatie. Het aangeleerde materiaal - dat wordt ondersteund door videobeelden uit de praktijk - kan direct in de praktijk worden toegepast. Aan de orde komen een grote variëteit aan voorbeelden van behandelingen van patiënten met fobische problematiek: braakfobie, tandartsfobie, stikfobie, kattenfobie en bloed-letsel-injectiefobie. De workshop is geschikt voor behandelaars, zowel op het terrein van volwassenen als kinderen en jeugd.

Het doel van de workshop is deelnemers na de workshop in staat te stellen om: ● fobische problematiek te conceptualiseren in termen van EMDR ● gebruik te maken van een nieuwe methode van casusconceptualisatie en targetselectie voor het behandelen van angsten en fobieën ● de verschillende effectieve componenten van een EMDR behandeling aan te wenden en te integreren (cognitive interweaves, future template, mental video etc.) ten behoeve van de behandeling van angsten en fobieën ● EMDR te combineren met diverse evidence based interventies zoals, copingstrategieën (bijvoorbeeld bij injectiefobie) gedragsexperimenten (bijvoorbeeld bij stikfobie) en applied tension (bij bloed-letsel-injectiefobie)

This workshop is designed for experienced therapists who range in relation to treatment of patients with a fear or phobia - or not using EMDR - continue to increase. Participants receive tips and ideas in addition, a new form of target selection and casusconceptualisatie handed mainly in patients with many avoiding tendencies effective. Besides explaining how cognitive behavioral interventions may be helpful to the patient to prepare for - or get used to - future, potentially difficult confrontation with the phobic stimulussituatie. The learned material - supported by video footage from the ground - straight into practice. It discusses a variety of examples of treatments of patients with phobic problem: empty phobia, dentist phobia, phobia sewing, cats phobia and blood-injection-injury phobia. The workshop is suitable for therapists, both in the field of adults and children and youth.

The aim of the workshop participants after the workshop to allow for: ● phobic to conceptualize problems in terms of EMDR ● Using a new method of target selection and casusconceptualisatie to treat fears and phobias ● the various components of an effective EMDR treatment to use and integrate (cognitive interweaves futures template, mental video etc.) for the treatment of fears and phobias ● EMDR combined with various evidence based interventions such as coping strategies (eg injection phobia) behavioral experiments (eg nitrogen phobia) and Applied tension (In blood-injection-injury phobia)

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Ad de Jongh

Original Work Citation

de Jongh, A. (2010, April). [Intricacies of fears and phobias]. Presentation at the 4th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Tags

Citation

“Fijne kneepjes bij angsten en fobieën Intricacies of fears and phobias,” Francine Shapiro Library, accessed June 12, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/19941.

Output Formats