“Zelfbeeld-reparatie”: Een project in fasen

"Self-repair": A project in phases

Description

Zelfbeeldproblematiek of negatief zelfbeeld speelt een rol bij verschillende vormen van psychopathologie. Het is in zeker opzicht een transdiagnostische categorie. In de DSM-IV is ‘negatief zelfbeeld’ echter niet opgenomen, hetgeen er onder andere toe heeft geleid dat er geen duidelijke richtlijnen, laat staan specifieke protocollen bestaan voor de ‘reparatie’ van een negatief zelfbeeld. Dat stelt de behandelaar voor de vraag hoe de herstelwerkzaamheden mogelijk het beste zouden kunnen worden aangepakt. In deze workshop wordt een in de praktijk vaak effectief gebleken ‘gefaseerde’ werkwijze gepresenteerd. Daarbij zijn drie elementen te onderscheiden die vaak maar niet altijd in enige mate deel uitmaken van de behandeling. Hoewel de inzet van EMDR de nodige aandacht zal krijgen, heeft de workshop uitdrukkelijk als insteek dat in verreweg de meeste gevallen ‘EMDR-alleen’ tekort zal schieten om te komen tot reparatie van het zelfbeeld. De in de praktijk vaak noodzakelijke ‘andere’ interventies en methoden worden daarom eveneens besproken en in een kader geplaatst.

Zelfbeeldproblematiek or negative self-image plays a role in various forms of psychopathology. It is in one sense a trans diagnostic category. In the DSM-IV 'negative self-image' is not included, which, inter alia, has no clear guidelines, let alone specific protocols exist for the "repair" of a negative self-image. This enables the practitioner to how the repair may be the best that could be addressed. This workshop is a proven effective in practice often "staged" approach presented. There are three distinct elements which are often but not always to some extent part of the treatment. Although the use of EMDR will receive due attention, the workshop approach explicitly that the vast majority of cases "EMDR-only 'will fail to achieve the self-repair. The practice often necessary 'other' interventions and methods are therefore also discussed in a framework.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Erik ten Broeke
Steven Meijer

Original Work Citation

ten Broeke, E., & Meijer, S. (2010, April). ["Self-repair": A project in phases]. Presentation at the 4th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

““Zelfbeeld-reparatie”: Een project in fasen "Self-repair": A project in phases,” Francine Shapiro Library, accessed May 14, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/19946.

Output Formats