EMDR bij getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen: Wat is wijsheid?

EMDR with traumatized refugees and asylum seekers: What is wisdom?

Description

Inhoud: Sinds een aantal jaren schrijven de richtlijnen voor de behandeling van posttraumatische stress bij volwassenen, twee behandelingen voor: trauma-focused cognitieve gedragstherapie (TFCBT) en EMDR. Over de effectiviteit van deze behandelvormen bij asielzoekers en vluchtelingen bestaat in het veld nogal wat discussie. Asielzoekers en vluchtelingen zouden, door de complexiteit van hun traumatisering en van hun sociale omstandigheden, mogelijk niet goed in staat zijn tot "traumaverwerking" en meer baat hebben bij stabiliserende interventies. Naar de effectiviteit van TFCBT bij deze populatie zijn verschillende gerandomiseerde onderzoeken verricht. Over de effectiviteit van EMDR bij getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen zijn tot nu toe geen gecontroleerde data bekend. In deze workshop wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke aspecten van de behandeling met EMDR van getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen.

Werkvorm: Er wordt informatie gegeven over de problematiek van deze doelgroep, en de mate waarin EMDR daar een oplossing voor biedt. Resultaten worden besproken van een pilot studie, waarin 20 getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen behandeld werden met ofwel EMDR ofwel stabilisatie. Tevens worden twee casussen gepresenteerd van succesvolle en minder succesvolle EMDR bij een getraumatiseerde vluchteling. Discussie met de deelnemers wordt van harte verwelkomd, aangezien niemand nog de wijsheid in pacht heeft wat betreft de behandeling van deze doelgroep.

Doel: Het doel van de workshop is de deelnemer te informeren over de problematiek van getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen, en over de rol die EMDR zou kunnen spelen in de behandeling. Daarnaast is een doel het uitwisselen van ervaringen en meningen over de behandeling met EMDR van deze doelgroep.

Contents: For several years writing the guidelines for the treatment of posttraumatic stress in adults, two treatments: trauma-focused cognitive behavioral therapy (TFCBT) and EMDR. About the effectiveness of these treatment modalities for asylum seekers and refugees is in the field quite a lot. Asylum seekers and refugees would, by the complexity of their trauma and their social circumstances, may not be able to "trauma" and would certainly be stabilizing interventions. The effectiveness of TFCBT in this population, several randomized studies. About the effectiveness of EMDR with traumatized asylum seekers and refugees have so far been no controlled data are known. In this workshop looks at some important aspects of the EMDR treatment of traumatized asylum seekers and refugees.

Form: Information is given about the problems of this target group, and the degree of EMDR as a solution to offer. Results are discussed from a pilot study in which 20 asylum seekers and refugees traumatized treated with either EMDR or stabilization. It also presented two case studies of successful and less successful EMDR in a traumatized refugees. Discussion with the participants is highly welcomed, since no one has a monopoly of wisdom regarding the treatment of this group.

Purpose: The aim of the workshop is to inform participants about the problems of traumatized asylum seekers and refugees, and the role that EMDR might play in treatment. It is also an aim of exchanging experiences and views on the EMDR treatment of this group.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Jackie June ter Heide

Original Work Citation

ter Heide, J. J. (2010, April). [EMDR with traumatized refugees and asylum seekers: What is wisdom?]. Presentation at the 4th Vereniging EMDR Nederland Conference, Nijmegen, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR bij getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen: Wat is wijsheid? EMDR with traumatized refugees and asylum seekers: What is wisdom?,” Francine Shapiro Library, accessed June 14, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/19949.

Output Formats