Omstridt behandling av posttraumatisk stress

Controversial treatment of post traumatic stress

Description

I løpet av de siste årene har vi hatt en tidobling av antall flyktninger som oppholder seg i Norge (1). På bakgrunn av dette ser vi at helsevesenet møter mange utfordringer i forhold til innvandrerpasienter (2). Halvparten av innvandrere i Norge oppgir å bli diskriminert (3). Mange av disse pasientene sliter med Posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Til enhver tid regner man med at cirka en prosent av befolkningen lider av PTSD (4).

Over the past year we have had a tidobling the number of refugees staying in Norway (1). On the basis of this we see that the health care system face many challenges in relation immigrant patients (2). Half of immigrants in Norway claim to be discriminated against (3). Many of these patients suffering from Post Traumatic stress disorder (PTSD). At all times estimated that approximately one percent of the population suffers from PTSD (4).

Format

Newsletter

Language

Norwegian

Author(s)

Tone Hæras

Original Work Citation

Haeras, T. (2009, October). [Controversial treatment of post traumatic stress]. Sykepleien, 197(10), 60-62. doi:10.4220/sykepleiens.2009.0054. Norwegian

Collection

Citation

“Omstridt behandling av posttraumatisk stress Controversial treatment of post traumatic stress,” Francine Shapiro Library, accessed June 19, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20007.

Output Formats