De som der delen: EMDR bij de behandeling van een vrouw met DIS

The sum of its parts: EMDR to treat a woman with DIS

Description

Er zijn, zover bekend, zeven artikelen verschenen over de toepassing van EMDR bij DIS. Young (1994) beschrijft de toepassing van EMDR gericht op de fobische symptomen bij DIS. Paulsen (1995) komt met een theoretisch model gebaseerd op neuronale netwerken voor de dissociatieve stoornissen. Volgens Paulsen zorgt EMDR voor de her-associatie van het gedisscocieerde materiaal. Zij maant echter tot behoedzaam gebruik van EMDR, zeker bij de ernstige dissociatieve stoornissen. Anderen maken melding dat, vaak aangepaste versies van, EMDR zinvol kan zijn als een beperkte toegevoegde techniek in de behandeling van DIS (Lazrove & Fine, 1996; Chemtob, Tolin, Van Der Kolk, & Pitnam, 2000; Twombly, 2000; Fine & Berkowitz, 2001). Gelinas (2003) gaat nog verder en stelt een behandeling voor waarin een gemodificeerde vorm van van EMDR wordt gecombineerd met een ‘fase georiënteerde trauma behandeling’.

In deze presentatie staat de behandeling van een 44 jarige, zeer ernstig getraumatiseerde vrouw met DIS centraal. Zij volgt sinds eind 1997 een cognitief-gedragstherapeutische therapie. In september 2004 is er gestart met EMDR. Mede aan de hand van videofragmenten wordt het half jaar durende verwerkingsproces verteld, van één van de vele trauma’s die de cliënte heeft meegemaakt. Te zien valt onder meer hoe met behulp van EMDR specifieke informatie van de diverse alters zodanig geïntegreerd wordt, dat volledige verwerking mogelijk blijkt te zijn. Er zal aandacht besteed worden aan de specifieke wijze waarop bij deze behandeling met EMDR moest worden omgegaan.

There are known to be seven articles about the use of EMDR in DIS. Young (1994) describes the application of EMDR focused on phobic symptoms in DIS. Paulsen (1995) with a theoretical model based on neural networks for the dissociative disorders. According to Paulsen EMDR allows for the re-association of the gedisscocieerde material. It urges, however, to cautious use of EMDR, especially in severe dissociative disorders. Others have reported that, often modified versions of, EMDR can be useful as a limited added technique in the treatment of CIS (Lazrove & Fine, 1996; Chemtob, Tolin, Van Der Kolk, & Pitnam, 2000, Twombly, 2000, Fine & Berkowitz, 2001). Gelinas (2003) goes further and proposes a treatment for which a modified form of EMDR is combined with a phase-oriented trauma treatment.

In this presentation, the treatment of a 44 year old woman with very severely traumatized central CIS. It follows since the end of 1997 a cognitive-behavioral therapy. In September 2004 has started with EMDR. Partly on the basis of video clips, the half-year process told by one of the many traumas that the client has experienced. Is to see how including using EMDR specific information from the various alters so integrated that complete processing proves impossible. Attention will be paid to the specific manner in which this treatment with EMDR should be handled.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Hans-Jaap Oppenheim

Original Work Citation

Oppenheim, H.-J. (2005, November). [The sum of its parts: EMDR to treat a woman with DIS]. Presentation at the 1st Vereniging EMDR Nederland Conference, Ede, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“De som der delen: EMDR bij de behandeling van een vrouw met DIS The sum of its parts: EMDR to treat a woman with DIS,” Francine Shapiro Library, accessed November 29, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20060.

Output Formats