EMDR bij mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking

EMDR with people with mental and/or multiple restriction

Description

Na een korte inleiding over de speciale problemen die mensen met een Verstandelijke en/of Meervoudige (visueel-en-verstandelijke) Beperking in hun leven ontmoeten en de vele vormen van psychotrauma, die voor hen ontstaan door situaties die door anderen vaak niet als traumatisch worden ervaren (door het vermogen ervaringen zin en plaats te geven), zal vooral aan de hand van casuïstiek worden toegelicht hoe het EMDR standaardprotocol en de werkwijze aangepast kunnen worden aan de meer beperkte vaardigheden van de mensen in deze doelgroep. Hierbij zal ook gerefereerd worden aan de aanpassingen van het protocol zoals die voor jonge kinderen door diverse therapeuten is ontwikkeld, en die voor de onderhavige doelgroep vaak ook zeer relevant zijn. De behandeling van een vrouw met een sterke visuele beperking plus een verstandelijke handicap zal d.m.v. een video gedemonstreerd worden, nadat kort gewezen is op de problemen die iemand heeft met een dubbele handicap: er staan dan immers minder compensatiemogelijkheden voor de handicap(s) ter beschikking.

Doelstelling: Deelnemers leren zien dat EMDR ook bij de genoemde doelgroep(en) toegepast kan worden en maken kennis met enkele voorbeelden van hoe de behandeling specifiek vorm gegeven kan worden. Maar belangrijkste doelstelling van deze workshop is dat behandelaars enthousiast kunnen worden voor de toepassing van EMDR juist ook voor deze kwetsbare mensen!

After a brief introduction to the special problems that people with intellectual and / or Multiple (visual and mental) limit in their lives meet and the many forms of psychotrauma, for them arise from situations that others often not as traumatic to experienced (the ability to experience meaning and place), will focus on using case studies explain how EMDR standard protocol and the method can be adapted to the more limited abilities of the people in this audience. It will also be referred to the adjustments of the protocol as for young children by different therapists was developed and used for this target group often highly relevant. Treating a woman with a strong visual impairment and a mental disability will be using demonstrated a video, after briefly pointed to the difficulties that someone with a double Disabled: There are after all less than redress for disability (s) available.

Objective: Participants learn that EMDR also said the target group (s) can be applied and become familiar with some examples of how the specific form of treatment can be given. But most important objective of this workshop is that therapists are enthusiastic for the use of EMDR for these very vulnerable people!

After a brief introduction to the special problems that people with intellectual and / or Multiple (visual and mental) limit in their lives meet and the many forms of psychotrauma, for them arise from situations that others often not as traumatic to experienced (the ability to experience meaning and place), will focus on using case studies explain how EMDR standard protocol and the method can be adapted to the more limited abilities of the people in this audience. It will also be referred to the adjustments of the protocol as for young children by different therapists was developed and used for this target group often highly relevant. Treating a woman with a strong visual impairment and a mental disability will be using demonstrated a video, after briefly pointed to the difficulties that someone with a doubleDisabled: There are after all less than redress fordisability (s) available.

Objective:Participants learn that EMDR also said the target group(s) can be applied and become familiar with some examples of how the specific form of treatment can be given. But most important objective of this workshop is that therapists are enthusiastic for the use of EMDR for these very vulnerable people!

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Reinout Lievegoed
H. Giltaij

Original Work Citation

Lievegoed, R., & Giltaij, H. (2005, November). [EMDR with people with mental and/or multiple restriction]. Presentation at the 1st Vereniging EMDR Nederland Conference, Ede, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR bij mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking EMDR with people with mental and/or multiple restriction,” Francine Shapiro Library, accessed May 16, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20064.

Output Formats