Het EMDR protocol: werk in uitvoerig

The EMDR protocol: A work in progress

Description

Sinds de introductie van EMDR heeft het basis-protocol veel veranderingen doorgemaakt, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten. Voor een deel waren dat min of meer cosmetische aanpassingen, maar verscheidene aanpassingen zijn ingegeven door culturele, conceptueel-inhoudelijke of technische overwegingen. Een deel van de aanpassingen zijn afkomstig van Shapiro zelf, een ander deel is voortgekomen uit ervaringen in de praktijk. De afgelopen jaren is met name sprake geweest van tekstuele aanpassingen die er op gericht zijn de lastigste stukken in het EMDR-protocol (bijvoorbeeld de vraag: “Welke uitspraak over u zelf past daar het beste bij?”) te vereenvoudigen en (vooral) sneller en doelgerichter te komen tot - wat wij graag noemen - 'scherpstellen'.

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die de afgelopen 3 jaar geen oficiele EMDR (basis of vervolg) opleiding heeft gevolgd. Stilgestaan wordt bij de doelstelling, de structuur en (vooral) de actuele, exacte formuleringen in het EMDR-protocol van 2005. Telkens zal worden aangegeven wat de achtergrond van de doorgevoerde aanpassingen is. De verwachting is dat het huidige protocol zich soepeler laat toepassen in de therapeutische praktijk. En dat is goed voor zowel therapeuten als patiënten.

Since the introduction of the basic EMDR protocol made many changes, both in the United States and abroad. In part, some were more or less cosmetic changes, but modifications are motivated by several cultural, conceptual, technical or substantive considerations. Some of the changes come from Shapiro herself, somechanges arose from practical experience. In recent years there has been some particular textual changes at AIM. The most difficult pieces in the EMDR protocol (e.g. the question: "Which statement best fits with yourself about you?") To simplifying and (especially) faster and targeted to achieve - what we like to call it - 'Focus'.

This workshop is for anyone over the past three years of no company EMDR Approved (or basic) education followed. Stood is the objectifying, structuring and (Especially) the current, exact genesis of the EMDR protocol or 2005. Each will be given the background to the adjustments is. The expectation is that the current protocol allows more flexible use in therapeutic practice. And that's good for bone healing therapists and patients.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Ad de Jongh
Erik ten Broeke

Original Work Citation

de Jongh, A., & ten Broeke, E. (2005, November). [The EMDR protocol: A work in progress). Presentation at the 1st Vereniging EMDR Nederland Conference, Ede, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Het EMDR protocol: werk in uitvoerig The EMDR protocol: A work in progress,” Francine Shapiro Library, accessed September 27, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20067.

Output Formats