Het werkzame mechanisme van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Is dit het van een afstand bekijken of het herbeleven van een traumatische gebeurtenis?

The active mechanism of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Is this the view from a distance or reliving a traumatic event?

Description

Dit onderzoek is een replicatie van de studie van Lee, Taylor en Drummond (2006) waarin de werkingsmechanismen beschrijft tijdens een desensibilisatie Eye Movement and Reprocessing (EMDR) behandeling. Deze studie onderzocht of er een relatie is tussen verbetering van de symptomen en de manier waarop de cliënt ziet de traumatische gebeurtenis, is dit vanuit een oogpunt van vrijstaande (afstand) of wanneer het trauma opnieuw wordt ervaren (herbeleving). De reacties van de 30 klanten tijdens een EMDR sessie, worden ingedeeld in vier categorieën volgens de classificatie van Lee et al.. (2006) (distantiëring, herbeleven, beïnvloeden en verbonden). Toegevoegd in dit onderzoek is de categorie onbeslist. De resultaten laten zien is er geen verschil in de antwoorden die tijdens een EMDR sessie en de vermindering van PTSS-symptomen (gemeten met de Nederlandse versie van de Impact of Event Scale) en van het verdriet (gemeten met de subjectieve Eenheden van Disturbance Scale). Alle reacties zijn gerelateerd aan een verbetering, ongeacht de categorie. Deze resultaten zijn niet in overeenstemming met de bevindingen van Lee et al.. (2006) die aantonen dat afstand-reacties zijn geassocieerd met een grotere vermindering van de symptomen dan herbeleven-reacties. Naast Lee et al.. (2006), de huidige studie is gebleken dat zowel de aard van het trauma (opzettelijk of niet opzettelijk) alsmede de negatieve cognitie van een cliënt (onmacht of eigenwaarde) niet zijn geassocieerd met een verbetering van de symptomen tijdens de EMDR behandeling. Toekomstig onderzoek kan bijdragen aan kennis over andere factoren die geassocieerd kan worden met de effectiviteit van EMDR.

This research is a replication of the study of Lee, Taylor and Drummond (2006) which describes the working mechanisms during an Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) treatment. This study tested whether there is a relation between improvement in symptoms and the way the client sees the traumatic event; is this from a detached point of view (distancing) or when the trauma is re-experienced (reliving).The responses of 30 clients during an EMDR session, are classified into four categories according to the classification of Lee et al. (2006) (distancing, reliving, affect and associated). Added in this study is the category undecided. The results show there is no difference in the responses given during an EMDR session and the reduction of PTSD-symptoms (measured with the Dutch version of the Impact of Event Scale) and of the distress (measured with the Subjective Units of Disturbance Scale). All the responses are related to an improvement, regardless of the category. These results are not in line with the findings of Lee et al. (2006) that show distancing-reactions are associated with a greater reduction in symptoms than reliving-reactions. In addition to Lee et al. (2006), the current study found that both the nature of the trauma (intentional or not intentional) as well as the negative cognition of a client (powerlessness or self-esteem) are not associated with an improvement in symptoms during EMDR treatment. Future research may contribute to knowledge about other factors that may be associated with the effectiveness of EMDR.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

M. J. Verstraaten
E. van Vliet

Original Work Citation

Verstraaten, M. J., & van Vliet, E. (2009, June). [The active mechanism of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Is this the view from a distance or reliving a traumatic event?]. (Master's thesis, Utrecht University). Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0702(2005)26/Thesis%20Verstraaten%20en%20Vliet.pdf. Dutch

Collection

Citation

“Het werkzame mechanisme van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Is dit het van een afstand bekijken of het herbeleven van een traumatische gebeurtenis? The active mechanism of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Is this the view from a distance or reliving a traumatic event?,” Francine Shapiro Library, accessed November 24, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20132.

Output Formats