De rol van het op afstand beleven en het herbeleven in eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR)

The role of the remote experience and relive in eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR)

Description

Dit onderzoek was voor ons zowel een eerste kennismaking met Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) als een eerste kennismaking met het klinische werkveld. Naast het leerzame traject van het onderzoek zelf, waren deze aspecten een speciale aanvulling op onze scriptie. Wij hebben dan ook met veel enthousiasme aan deze scriptie gewerkt en ons op verschillende gebieden breder ontwikkeld. Wij zijn voornamelijk blij dat wij „op de valreep van onze studie‟ nog kennis hebben mogen maken met de behandelmethode EMDR. Het is een behandelmethode die wij in onze verdere loopbaan binnen de psychologie zeker mee zullen nemen. Onze dank gaat uit naar de therapeuten en cliënten die mee wilden werken aan dit onderzoek. Zonder deze medewerking was dit onderzoek immers niet tot stand gekomen! Daarnaast willen wij graag onze begeleidster mw. dr. H.K. Hornsveld bedanken voor het overbrengen van haar enthousiasme voor EMDR en al haar op- en aanmerkingen op ons onderzoek. Mede dankzij haar is dit onderzoek goed afgerond en is ons enthousiasme gegroeid.

This study gave us both a first encounter with Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) as a first introduction to the clinical field. Besides the educational process of research itself, these issues were a special addition to our thesis. We also have enthusiastically worked on this paper and our wider development in various fields. We are especially pleased that we are "at the very end of our study" may even be familiar with the EMDR treatment method. It is a treatment that in our careers in psychology will certainly take it. Our thanks go to the therapists and clients who wanted participate in this study. Without this cooperation, this research was not realized! In addition, we want our companion mw. Dr. H.K. Hornsveld thanks for transferring her enthusiasm for EMDR and all her observations and comments on our research. Partly thanks to her that this study is well rounded and our enthusiasm grew.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

E. P. M. van Arkel
A. M. Baas

Collection

Citation

“De rol van het op afstand beleven en het herbeleven in eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) The role of the remote experience and relive in eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR),” Francine Shapiro Library, accessed June 20, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20133.

Output Formats