Taxing working memory during recall of distressing memories with a counting task and EMDR benefits

Description

Dit experiment is gebaseerd op de hypothese dat de omvang van de EMDR-effecten kritisch hangt af van de mate waarin het werkgeheugen (WM) is belast tijdens het ophalen. De deelnemers deden herinneren aan pijnlijke herinneringen tijdens het uitvoeren van een van de twee afleidende taken (terugtellend met stappen van 2 of 7), het ene meer, afhankelijk van WM dan de andere. Hoe meer WM was belast, de grotere verlagingen van de levendigheid en emotionaliteit werden verwacht. De uitkomsten werden vergeleken met een controle conditie. Terugtellend met stappen van 2 of 7, terwijl we een verontrustende autobiografisch geheugen in het achterhoofd, verlaagt de emotionaliteit van het geheugen dat met name in vergelijking met het tellen van helemaal geen. De verlaging van de 7's staat, echter niet significant afwijken van de verlaging van de eenvoudige (dwz 2's) staat. Kortingen voor levendigheid werden niet gevonden. Deze resultaten ondersteunen het werkgeheugen account. Er is echter meer onderzoek nodig om de dosis-respons relatie tussen WM-load en EMDR-effecten en tot een beter begrip van de elementaire onderdelen van EMDR te krijgen verklaren.

This experiment is based upon the hypothesis that the magnitude of the EMDR effects critically depends on the degree to which working memory (WM) is taxed during retrieval. Participants did recall distressing memories while performing one of two distracting tasks (counting backwards with steps of 2 or 7); the one more depending on WM than the other. The more WM was taxed, the larger reductions in vividness and emotionality were expected. The outcomes were compared to a control condition. Counting backwards with steps of 2 or 7, while holding a distressing autobiographical memory in mind, decreases the emotionality of that particular memory compared to no counting at all. The reduction in the 7’s condition, however, did not differ significantly from the reduction in the simple (i.e. 2’s) condition. Reductions for vividness were not found. These results do support the working memory account. However, more research is needed to explain the dose-response relation between WM-load and EMDR-effects and to get a better understanding of the elementary components in EMDR.

Format

Dissertation/Thesis

Language

English

Author(s)

Eric W. de Heer
Elsbeth M. Hoogeveen

Original Work Citation

de Heer, E. W., & Hoogeveen, E. M. (2009). Taxing working memory during recall of distressing memories with a counting task and EMDR benefits. (Master's thesis, Utrecht University). Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0728(2009)33/UUindex.html

Collection

Citation

“Taxing working memory during recall of distressing memories with a counting task and EMDR benefits,” Francine Shapiro Library, accessed November 24, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20134.

Output Formats