Workshop effectief conceptualiseren en scherpstellen

Workshop effectively conceptualize and focus

Description

‘Conceptualiseren en ‘scherpstellen’ zijn twee belangrijke aspecten van een EMDR-behandeling. Het doel van deze onderdelen is om vanuit klachten en problemen die een patiënt presenteert targetherinneringen te identificeren en vervolgens voldoende lading te creëren om desensitisatie mogelijk te maken. Veel therapeuten vinden dit niet altijd gemakkelijk. In deze workshop wordt geleerd om zowel eenvoudige als efficiënte wegen te leren bewandelen om (1) een casus te conceptualiseren voor behandeling met EMDR, (2) essentiële, zogenaamde ‘touchstone’, targets te identificeren, en (3) de juiste NCs en PCs te selecteren. Aan de hand van oefeningen en diverse videofragmenten van stroef verlopende EMDR behandelingen wordt gedemonstreerd waar mogelijke valkuilen liggen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe in moeilijke situaties, waarin het standaard protocol niet voorziet, kan worden gehandeld en hoe deze moeilijkheden op creatieve wijze kunnen worden opgelost. Deze interactieve workshop is vooral bedoeld voor therapeuten die nog geen vervolgopleiding hebben gedaan en die hun vaardigheden op EMDR gebied willen vergroten.

'Conceptualise and' focus' are two important aspects of EMDR treatment. The objective of this component is to identify complaints and problems from a patient and then target memories enough charge to create desensitization possible. Many therapists are not always easy. This workshop is taught to both simple and efficient ways to learn to walk to (1) a case to conceptualize treatment with EMDR, (2) key, so-called "touch stone", target identification, and (3) the proper NCS and PCs to select. Using various exercises and video clips of sluggish EMDR treatment is demonstrated where potential pitfalls lie. In addition, how to in difficult situations where the standard protocol is not provided, can be traded and how these problems can be solved creatively. This interactive workshop is intended primarily for therapists who have not yet done so and continuing their fields to increase skills in EMDR.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Ad de Jongh

Original Work Citation

de Jongh, A. (2008, March). [Workshop effectively conceptualize and focus]. Presentation at the 3rd Vereniging EMDR Nederland Conference, Ede, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Workshop effectief conceptualiseren en scherpstellen Workshop effectively conceptualize and focus,” Francine Shapiro Library, accessed May 14, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20177.

Output Formats