Ik ken het wel, maar ik kan het niet”. EMDR bij de behandeling van kinderen met faalangst

I know it, but I can not. EMDR in the treatment of children with anxiety

Description

Over het gebruik van EMDR bij de behandeling van faalangst is nog weinig bekend en voor zover er over gepubliceerd is betreft het volwassenen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik van EMDR bij de behandeling van kinderen met faalangst zeer effectief kan zijn. Daarbij sluit het EMDR protocol, met de nadruk op de negatieve en de positieve cognities, direct aan bij de problematiek waar veel van deze kinderen mee worstelen. Immers, het ene moment kunnen zij nog "ik ken het wel" denken om, naarmate het moment waarop er moet worden gepresteerd nadert, steeds meer overtuigd te raken van "ik kan het niet!" Over disfunctionele cognities en de rol die deze spelen bij hun angsten hoeven deze kinderen dan ook vaak weinig uitgelegd te krijgen. In deze presentatie zal nader ingegaan worden op het gebruik van EMDR bij de behandeling van kinderen met faalangst. De factoren die meespelen bij de ontwikkeling van faalangst kunnen echter heel verschillend zijn en niet bij iedere vorm lijkt EMDR even effectief. Hier zal tevens aandacht aan worden besteed.

On the use of EMDR in the treatment of anxiety is still little known and where there has been published on the adults. In practice, however, that the use of EMDR in the treatment of children with anxiety can be very effective. It closes the EMDR protocol, with emphasis on the negative and positive cognitions directly with the problems that many of these children are struggling with. Indeed, one moment they can still "I know it" to think, as when it needs to be performed is approaching, more and more convinced of "I can not!" On dysfunctional cognitions and the role they play in their fears that children are often having little meaning to get. This presentation will be elaborated on the use of EMDR in the treatment of children with anxiety. The factors that influence the development of failure can, however, very different and not with any appears EMDR as effective. There will also be given attention.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Janine Rutten

Original Work Citation

Rutten, J. (2008, March). [I know it, but I can not. EMDR in the treatment of children with anxiety]. Presentation at the 3rd Vereniging EMDR Nederland Conference, Ede, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Ik ken het wel, maar ik kan het niet”. EMDR bij de behandeling van kinderen met faalangst I know it, but I can not. EMDR in the treatment of children with anxiety,” Francine Shapiro Library, accessed September 20, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20178.

Output Formats