EMDR binnen de schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek van young enkele overwegingen Schema therapy EMDR within the personality issues of young a few thoughts

Description

De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in de behandeling van persoonlijkheidstoornissen van met name de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) met Cognitieve Gedrags Therapie (CGT). Vooral de Schematherapie van Jeffrey Young gooit hoge ogen. Bij een hoog percentage van mensen met persoonlijkheidstoornissen en met name weer bij BPS is er sprake van traumatische gebeurtenissen in de voorgeschiedenis. EMDR gooit hoge ogen in de behandeling van de gevolgen van trauma’s. Een goede vraag is dan ook wat de plaats is van EMDR binnen de Schematherapie. Op deze vraag zullen wij ingaan tijdens onze presentatie. Eerst presenteren we een simpel model hoe je naar persoonlijkheidstoornissen kunt kijken en uit welke componenten een behandeling meestal zal bestaan. Vervolgens kijken we wat EMDR te bieden heeft binnen de verschillende componenten. Bij onze presentatie zullen we steeds praktische voorbeelden geven van succes en falen van EMDR binnen Schematherapie en bezien wat we daar uit kunnen leren. De lezing is niet geschikt voor beginners. Kennis van Schema Focused Therapy wordt aanbevolen.

In recent years there has been much progress in the treatment of personality disorders, especially borderline personality disorder (BPD) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Especially the Schema Therapy Jeffrey Young gets top marks. In a high percentage of people with personality disorders and BPD in particular, again there is a history of traumatic events. EMDR gets top marks in the treatment of the effects of trauma. A good question is what the site is within the Schema Therapy EMDR. On this question we will discuss during our presentation. First we present a simple model of how personality disorders can look at and which components of treatment will usually exist. Then we see what EMDR has to offer within the various components. In our presentation we will always offer practical examples of success and failure of Schema Therapy EMDR inside and see what we can learn from.
The lecture is not suitable for beginners. Schema Focused Therapy knowledge is recommended.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

H. Hagen
J. Baas

Original Work Citation

Hagen, H., & Baas, J. (2008, March). [Schema therapy EMDR within the personality issues of young a few thoughts]. Presentation at the 3rd Vereniging EMDR Nederland Conference, Ede, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“EMDR binnen de schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek van young enkele overwegingen Schema therapy EMDR within the personality issues of young a few thoughts,” Francine Shapiro Library, accessed September 26, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20182.

Output Formats