De noodkreet van het lijf: Het lichaam spreekt The cry of the body: The body speaks

Description

De gevolgen van psychotrauma manifesteren zich in de meeste gevallen in de vorm van herbelevingen, vermijding, emotionele ontregeling, concentratiestoornissen en dergelijke. Lichamelijke klachten worden inmiddels ook steeds vaker herkend als een van de gevolgen van PTSS. In deze workshop wordt naast aandacht voor de theoretische achtergrond van psychofysiologische reacties, ingegaan op wat men als EMDR- therapeut in de praktijk kan tegenkomen: dit kan variëren van selectief mutisme tot stigmata en van verlammingsverschijnselen tot visus uitval. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en videomateriaal.

The effects of psychotrauma manifest themselves in most cases in the form of reexperiencing, avoidance, emotional disturbance, impaired concentration and the like. Physical symptoms are also now increasingly being recognized as one of the effects of PTSD. This workshop will next focus on the theoretical background of psycho-physiological responses, discuss what they like EMDR therapist in practice may encounter: this may range from selective mutism to stigmata and paralysis to vision loss. This is illustrated by examples and video material.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

M. van Eijk
A. ter Braak

Original Work Citation

van Eijk, M. & ter Braak, A. (2008, March). [The cry of the body: The body speaks]. Presentation at the 3rd Vereniging EMDR Nederland Conference, Ede, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“De noodkreet van het lijf: Het lichaam spreekt The cry of the body: The body speaks,” Francine Shapiro Library, accessed January 26, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/20183.

Output Formats