Het behandelen van hoofdpijn met geïntegreerde EMDR

Treating headaches with integrated EMDR

Description

Negentig procent van het Amerikaanse publiek krijgt af en toe hoofdpijn. Naar schatting vijfenveertig miljoen Amerikanen hebben ernstige terugkerende hoofdpijn. Tot dusver is het primaire behandeling voor hoofdpijn is farmaceutica. Deze workshop beoogt u vertrouwd te maken met een niet-veilige alternatieve medicatie voor de behandeling van hoofdpijnen die gebruik maakt van EMDR. De bedoeling van dit seminar is om artsen te trainen in het gebruik van een geïntegreerde aanpak van EMDR bij de behandeling van spanning en migraine. Meer dan 50% van deze presentatie is de opleiding en "hands on" de praktijk van de geïntegreerde aanpak van EMDR. De twee primaire doelstellingen van dit seminar zijn aan a) een overzicht van de huidige professionele praktijken van de behandeling hoofdpijn en b) de deelnemers te trainen in het gebruik van geïntegreerde EMDR, Fase 1 (acute hoofdpijn reliëf) en fase 2 (multi-sessie behandeling van hoofdpijn ). Andere doelstellingen zijn onder andere inzicht hoofdpijn ontstaan, hoofdpijn trigger identificatie, hoofdpijn drempel theorie, overzicht van dr. Marcus 'Migraine Onderzoek, training in de geïntegreerde EMDR protocol dat ontwikkeld is voor de klinische praktijk, informed consent en inzicht in de rol van de provider bij de inzet van deze benadering in de klinische praktijk . Hoewel deze workshop is voor slechts EMDR getrainde clinicus, hoofdpijn eerdere ervaring in behandeling is niet vereist. Dit seminar zal u helpen om: 1. Geef hoofdpijn opluchting voor uw patiënten. 2. Herkennen de verschillende soorten hoofdpijn. 3. Inzicht in de biologie van de hoofdpijn. 4. Combat rebound of verslavingsproblemen gemaakt door migraine medicatie door het gebruik van natuurlijke methoden voor hoofdpijn behandeling. 5. Hier 8 niet-hoofdpijn medicatie interventies. 6. Integratie van een nieuw specialisme in uw praktijk.

Ninety percent of the American public gets occasional headaches. An estimated forty five million Americans have severe reoccurring headaches. Up until now the primary treatment for headaches has been pharmaceuticals. This workshop seeks to familiarize you with a safe non-medication alternative for the treatment of headaches that utilizes EMDR. The intent of this seminar is to train clinicians in the use of an integrated EMDR approach to treating tension and migraine headaches. Over 50% of this presentation is training and “hands on” practice of the Integrated EMDR approach. The two primary objectives of this seminar are to a) provide a professional overview of current practices of headache treatment and b) to train participants in the use of Integrated EMDR, Phase 1 (acute headache relief) and Phase 2 (multi-session headache treatment). Other objectives include understanding headache etiology, headache trigger identification, headache threshold theory, overview of Dr. Marcus’ Migraine Research, training in the Integrated EMDR protocol designed for clinical practice, informed consent and understanding the role of provider when deploying this approach in clinical practice. Although this workshop is for EMDR trained clinician’s only, previous experience in headache treatment is not required. This seminar will help you to: 1. Provide headache relief for your patients. 2. Recognize the different headache types. 3. Understand the biology of headaches. 4. Combat rebound or addiction problems created by migraine medication by utilizing natural methods for headache treatment. 5. Learn 8 non-medication headache interventions. 6. Integrate a new specialty into your practice.

Format

Conference

Language

English

Author(s)

Steven Marcus

Original Work Citation

Marcus, S. (2008, Marh). Treating headaches with integrated EMDR. Presentation at the 3rd Vereniging EMDR Nederland Conference, Ede, The Netherlands

Collection

Tags

Citation

“Het behandelen van hoofdpijn met geïntegreerde EMDR Treating headaches with integrated EMDR,” Francine Shapiro Library, accessed October 21, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20186.

Output Formats