EMDR toegepast op de addicition geheugen in alcohol verslaafde patiënten opnieuw te verwerken in - Resultaten en follow-up gegevens van een klinische studie

EMDR applied to reprocess the addicition memory in alcohol addicted in-patients – Outcome and follow-up data of a clinical study

Description

Alcohol afhankelijkheid en haar gevolg op betekenen vaak intens lijden voor het individu en enorme kosten voor de samenleving. Gevestigde behandelmethoden, zo goed als ze zijn, gebrek aan effectiviteit. Uit recent onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen is gebleken dat de meeste ervaring wordt automatisch verwerkt op subcorticaal niveau, dat wil zeggen door 'onbewust' interpretaties die buiten bewustzijn gemaakt. Inzicht en begrip hebben slechts een beperkte invloed op de werking van deze subcorticale processen. Deze bevindingen zijn ook van toepassing op verslaafde mensen een bijdragen aan een nieuwe aanpak te creëren. Het concept van een addicition geheugen is behulpzaam (Wolffgramm 2000; Wolffgramm 2002). Het kan worden opgevat als een vorm van onaangepast geheugen en EMDR is het hulpmiddel voor de resolutie (Shapiro 2001). De presentatie richt zich op theorie en praktijk van een EMDR aanpak van de verslaving opwerken geheugen (Hase 2006). Gegevens van een klinische studie zullen worden gepresenteerd en besproken.

Alcohol dependency and its sequela often mean intense suffering for the individual and huge costs for society. Established treatment modalities, as good as they are, lack effectiveness. Recent research in the field of neuroscience has shown that most experience is automatically processed on subcortical levels, i.e. by “unconscious” interpretations that are made outside of conscious awareness. Insight and understanding have only a limited influence on the operation of these subcortical processes. These findings are also applicable on addicted people an help to create a new approach. The concept of an addicition memory is helpful (Wolffgramm 2000; Wolffgramm 2002). It can be understood as a form of maladaptive memory and EMDR is the tool for resolution (Shapiro 2001). The presentation focusses on theory and practice of an EMDR approach to reprocess the addiction memory (Hase 2006). Data of a clinical study will be presented and discussed.

Format

Conference

Language

English

Author(s)

Michael Hase

Original Work Citation

Hase, M. (2006, November). EMDR applied to reprocess the addicition memory in alcohol addicted in-patients ? Outcome and follow-up data of a clinical study. Keynote presentation at the 2nd Vereniging EMDR Nederland Conference, Arnhem, The Netherlands

Collection

Citation

“EMDR toegepast op de addicition geheugen in alcohol verslaafde patiënten opnieuw te verwerken in - Resultaten en follow-up gegevens van een klinische studie EMDR applied to reprocess the addicition memory in alcohol addicted in-patients – Outcome and follow-up data of a clinical study,” Francine Shapiro Library, accessed December 3, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20188.

Output Formats