Stabilisatie: een gestructureerde benadering. Hoe doe je het en waarom?

Stabilization: a structured approach. How do you do it and why?

Description

Bij iedere cliënt die zich aanmeldt met traumagerelateerde klachten en symptomen, wordt de vraag tenminste éénmaal in de loop van de behandeling gesteld: Wat doen we? Toedekken of openleggen? Stabilisatie of traumaverwerking? In deze presentatie wordt een gesystematiseerde werkwijze beschreven om samen met de cliënt te onderzoeken of deze toe is aan traumaverwerking. De verwerkingsmogelijkheden van de cliënt worden gezamenlijk getaxeerd, en waar nodig versterkt en uitgebouwd. Dit gebeurt aan de hand van een informeel instrument, "De drie testen", waarmee de keuze voor stabiliseren dan wel confronteren op ieder moment in de behandeling zorgvuldig kan worden afgewogen. Het resultaat laat precies zien wat de cliënt (nog) tekort komt, en geeft daarmee de behandelaar materiaal voor een op maat gemaakt behandelplan. Sommige cliënten kunnen meteen beginnen aan traumawerk, voor anderen komt het moment van verwerken nooit. Maar ook voor die cliënten levert "De drie testen" een gestructureerd en zinvol behandelprogramma op.
De presentatie is vanuit een theoretisch kader buitengewoon praktisch van opzet: u kunt deze werkwijze meteen zelf de volgende dag toepassen.

For each client who signs up with trauma-related symptoms and signs, the question at least once in the course of treatment is: What do we do? Cover or open up? Stabilization or trauma? This presentation is a systematized approach described together with the client to determine whether this is due for trauma. The processing capabilities of the client are jointly valued, and where necessary, strengthened and expanded. This is done by means of an informal tool, "The three tests, the fixing or stabilizing confront at any time during treatment can be carefully weighed. The result shows exactly what the client (yet) lacks, thus indicating the material handler for a tailored treatment plan. Some clients can start on trauma work for others is not the time of processing. But for clients who delivers "The three tests" a structured and meaningful treatment program.
The presentation is extremely practical from a theoretical framework of design: this method will choose the next day to apply.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Joany Spierings

Original Work Citation

Spierings, J. (2006, November). [Stabilization: a structured approach. How do you do it and why?]. Presentation at the 2nd Vereniging EMDR Nederland Conference, Arnhem, The Netherlands. Dutch

Collection

Citation

“Stabilisatie: een gestructureerde benadering. Hoe doe je het en waarom? Stabilization: a structured approach. How do you do it and why?,” Francine Shapiro Library, accessed October 26, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20196.

Output Formats