Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Effect van instructies op de verwerking van nare herinneringen Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Effect of instructions on the processing of unpleasant memories

Description

Op basis van eerder onderzoek door Lee en Drummond (2007), heeft dit onderzoek onderzocht de invloed van de aard van de therapeut instructies (herbeleven en afstand) op de verwerking van pijnlijke herinneringen. Bovendien, dit onderzoek onderzocht of het type van het trauma ook de manier waarop het geheugen wordt verwerkt invloeden. Het onderzoek is uitgevoerd door en onder studenten. Een gedetailleerd protocol - gebaseerd op de originele Eye Movement Desensibilisatie and Reprocessing (EMDR; Shapiro, 1989)-protocol werd gebruikt. De deelnemers (13 mannen en 23 vrouwen, gemiddelde leeftijd 22,4 jaar) werden gevraagd om een pijnlijke herinnering roepen, waarna de inhoud van het geheugen was gedesensibiliseerd herbeleven door een van beide of afstand instructies. De resultaten tonen geen verschil in effectiviteit tussen afstand en herbeleven voorwaarden. Verder werden geen verschillen gevonden tussen de condities onmacht en schuld / schaamte. Mede op basis van de gebruikte maatregelen kan worden geconcludeerd dat de manipulatie van de voorwaarden is mislukt. Voor toekomstig onderzoek wordt aanbevolen dat het protocol worden uitgebreid en de voorwaarden van het type van het trauma worden aangepast. Verder is het aangeraden om een controle conditie toe te voegen aan het onderzoek, om te bepalen of de bilaterale stimuli doeltreffend zijn en of ze invloed op de effectiviteit van de therapeut instructies.

Based on previous research by Lee and Drummond (2007), this research has examined the influence of the type of therapist instructions (reliving and distancing) on the processing of distressing memories. Furthermore, this research examined whether the type of the trauma also influences the way the memory is being processed. The research has been conducted by and among university students. A detailed protocol – based on the original Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR; Shapiro, 1989) protocol –was used. Participants (13 males and 23 females, mean age 22.4 year) were asked to recall a distressing memory, after which the content of the memory was desensitized by either reliving or distancing instructions. Results show no difference in effectiveness between reliving and distancing conditions. Furthermore, no differences were found between the conditions powerlessness and guilt/shame. Partly based on the used measures it can be concluded that the manipulation of the conditions failed. For future research it is recommended that the protocol be expanded and the conditions of the type of trauma be adjusted. Furthermore it is recommended to add a control condition to the research, in order to determine whether bilateral stimuli are effective and whether they influence the effectiveness of therapist instructions.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

A. K. van Es
J. M. Schoen

Original Work Citation

van Es, A. K. & Schoen, J. M. (2008, June).  [Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Effect of instructions on the processing of unpleasant memories]. (Master's thesis, Utrecht University). Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2008-1008(2012)37/Masterthesis%20Es%20%26%20Schoen.pdf. Dutch

Collection

Citation

“Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Effect van instructies op de verwerking van nare herinneringen Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Effect of instructions on the processing of unpleasant memories,” Francine Shapiro Library, accessed January 26, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/20200.

Output Formats