Εισαγωγή στην ψυχοτραυματολογία και στην τραυματοθεραπεία. : Η μέθοδος - EMDR

Introduction to psychotraumatology and trauma treatment and EMDR

b143843.jpg

Description

Συχνά, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια αιφνίδια στρεσογόνο εμπειρία, νιώθουμε απειλή και ανημπόρια. Αν οι προσπάθειές μας να την ξεπεράσουμε ψυχικά δεν επαρκούν, δημιουργούνται μέσα μας εσωτερικά ρήγματα. Συνήθως παγώνουμε ή απωθούμε κάθε ανάμνηση και κάθε συναίσθημα που σχετίζονται με το τραυματικό βίωμα. Οι συνέπειες αυτής της απώθησης είναι διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα, φοβίες ή κατάθλιψη.

Το βιβλίο εισάγει για πρώτη φορά τον αναγνώστη στα εξειδικευμένα πεδία της ψυχοτραυματολογίας και της τραυματοθεραπείας, που ασχολούνται με την αντιμετώπιση και εξάλειψη των τραυματικών βιωμάτων στους ανθρώπους: η ψυχοτραυματολογία συμμαχεί με το υγιές εγώ και χτίζει με προσοχή μια θεραπευτική σχέση εμπιστοσύνης με στόχο την επεξεργασία και αφομοίωση του τραυματικού βιώματος.

Στο βιβλίο εξετάζεται ειδικότερα η πρωτοποριακή μέθοδος ΕΜDR της Francine Shapiro, που αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια του έμπειρου κλινικού με θεαματικά αποτελέσματα. Με τη μέθοδο αυτή το τραυματικό βίωμα νοηματοδοτείται και παίρνει τη θέση του σαν ένα ακριβό μαργαριτάρι στον θησαυρό των εμπειριών του ατόμου.

Often, when faced with a sudden stressful experience, one feels threatened and helpless. If our efforts to overcome psychologically inadequate, created through our internal divides. Usually freeze or repelled every memory and every emotion associated with the traumatic experience. The effect of this repulsion is different psychosomatic symptoms, phobias or depression.

The book introduces for the first time the reader to specific areas of psychotrafmatologias and trafmatotherapeias, dealing with the treatment and elimination of traumatic experiences in people: the psychotrafmatologia allies with a healthy ego and carefully builds a therapeutic relationship of trust with the aim of treatment and assimilation of traumatic experiences.

In particular the book examines innovative method of EMDR Francine Shapiro, which is a very powerful tool in the hands of an experienced clinician with spectacular results. With this method, the traumatic experience and arises only takes its place as an expensive pearl in the treasure the experience of the individual.

Format

Book

Language

Greek

Author(s)

D. Ventouratos

Original Work Citation

Ventouratos, D. (2009). [Introduction to psychotraumatology and trauma treatment and EMDR]. Athens, Greece: Field Publications. Greek

Collection

Citation

“Εισαγωγή στην ψυχοτραυματολογία και στην τραυματοθεραπεία. : Η μέθοδος - EMDR Introduction to psychotraumatology and trauma treatment and EMDR,” Francine Shapiro Library, accessed October 28, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20227.

Output Formats