Signalering en diagnostiek van trauma's bij kinderen

Detection and treatment of trauma in children

Description

De Gelderse Roos Kinderen en Jongeren biedt gespecialiseerde hulp. In de afgelopen jaren hebben we ruime ervaring opgedaan met de signalering, diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde kinderen en jongeren. Sinds enige tijd werken we met een kernteam van traumadeskundigen, waardoor we in ons hele werkgebied cliënten en verwijzers deskundige hulp kunnen geven. De avond is bedoeld voor medewerkers van jeugdgezondheidszorgdiensten, huisartsen, jeugdhulpverleners, medewerkers van Bureau Jeugdzorg, interne begeleiders en andere geïnteresseerden. Vooraf aanmelden is noodzakelijk!

U krijgt inzicht in criteria voor signalering en stappen die u vervolgens kunt nemen. Ook krijgt u inzicht in onze behandelmogelijkheden en de wijze waarop wij samenwerken met andere instellingen. De tweede en derde lezing geven u inzicht in EMDR-behandeling. EMDR betekent "Eye movement desensitization and reprocessing" en is een van de voorkeurs behandelmethodes bij posttraumatische stressstoornissen, maar ook toepasbaar bij andere traumagerelateerde problemen. Kenmerkend voor EMDR is dat gebruik gemaakt wordt van een bilaterale afleidende stimulatie in de vorm van oogbewegingen, "klikjes" - afwisselend links/rechts door middel van een koptelefoon - of tactiele stimulatie ("tappen"). Hierdoor blijkt het verwerkingsproces gestimuleerd te worden.

The Roos Gelderse Children and Youth provides specialized assistance. In recent years we have gained experience with the detection, diagnosis and treatment of traumatized children and adolescents. For some time we work with a core team of trauma experts, allowing us throughout our area clients and referrers can give expert help. The evening is designed for employees of youth health care services, GPs, youth workers, Youth Bureau staff, internal support staff and other interested parties. Advance registration is required! You will gain insight into criteria for signaling and then steps you can take. You also get an insight into our treatment options and how we cooperate with other institutions. The second and third readings give you insight into EMDR treatment. EMDR does "Eye movement desensitization and reprocessing" and is one of the preferred treatments for posttraumatic stress disorder, but also applicable to other trauma related problems. Typical of EMDR is that use is made of a bilateral distracting stimulation in the form of eye movements, "clicks" - alternating left / right through a headset - or tactile stimulation (tapping). This process appears to be stimulated.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Anja Meenhuys

Original Work Citation

Meenhuys, A. (2010, March). [Detection and treatment of trauma in children]. Presentation in the diagnosis and treatment of trauma in children and adolescents, Arnhem, The Netherlands. Dutch

Collection

Tags

Citation

“Signalering en diagnostiek van trauma's bij kinderen Detection and treatment of trauma in children,” Francine Shapiro Library, accessed December 5, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20323.

Output Formats