Kronik ağrı tedavisinde güncel bir psikoterapotik yaklaşım: Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırma

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in treatment of chronic pain as a contemporary psychotherapeutic approach

Description

Klinik psikoloji alanında ağrıya ilişkin çalışmalar son yıllarda gittikçe artmaktadır. Önceleri kronik ağrının psikolojik boyutlarına yönelik model oluşturmaya ağırlık verilirken daha sonraları tedaviye yönelik psikoterapotik yaklaşımların geliştirilmesine odaklanılmıştır. 1987 yılında Klinik Psikolog olan Francine SHAPİRO, istemli ve sistematik olarak yapılan göz hareketlerinin, olumsuz ve rahatsız edici düşüncelerin yoğunluğunu azalttığı tezinden hareketle Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma-Eye Movement Desensitization and Repocessing (EMDR) tekniğini geliştirmiş. İki yıl boyunca etkinliğini araştırmak üzere çalışmalar yapmıştır. EMDR ilk olarak, savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların iyileştirilmesinde kullanılmıştır. Daha sonraları fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısı bozukluğu, çocuklardaki travma belirtileri, yas, dermatolojik bozukluklar, fantom organ ağrısı ve en son olarak da kronik ağrı tedavisinde kullanılmış oldukça çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir. Aşağıdaki yazıda ülkemizde henüz yeni yeni yaygınlaşan bu tekniğin tedavi rasyoneli ve uygulaması hakkında kısa bir bilgi sunulmaktadır. Özünü bilgi işleme yaklaşımlarından ve davranışın nöropsikolojik temellerinden alan EMDR Tekniğin in kronik ağrıyı açıklanma biçiminin zenginliği yanı sıra tedavideki sıra dışı başarısının önümüzdeki yıllarda psikoterapi alanında daha çok ilgi yaratacağı düşünülmektedir.

Psychological treatment studies in pain disorders have greatly increased in recent years. The focus was first on the development of theories and models related to chronic pain. However, main focus has been on the development of therapeutic approaches which are effective in the treatment of chronic pain. In 1987, Clinical Psychologist Francine Shapiro developed the novel Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR ) technique based on the idea that voluntary and systematic eye movements could effectively decrease the intensity of negative and disturbing thoughts and has since then been undertaking research on the topic. EMDR was first used in post-travmatic stres disorders as a result of wars, rape, earthquake and childhood abuse to deal with the emotional disturbaunces of problematic life experiences. It later started to encompass phobias, performance anxiety, panic attacks, body-image disorders, trauma symptoms in children bereavement, skin diseases, phantom limb pains and lastly chronic pain treatment with striking results. This paper consists of brief information on the underlying principles and application procedures of EMDR. This technique is mainly based on both information processing and neuropsychological approaches. EMDR has comprehensive approaches to explain the reasons for chronic pain. It seems most likely that the technique will prove widespread to be of great interest within the area of psychotherapies.

Format

Journal

Language

Turkish

Author(s)

Dilek Gurel

Original Work Citation

Collection

Citation

“Kronik ağrı tedavisinde güncel bir psikoterapotik yaklaşım: Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırma Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in treatment of chronic pain as a contemporary psychotherapeutic approach,” Francine Shapiro Library, accessed March 3, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20406.

Output Formats