Akut stres bozuklu¤unda bir müdahale tekni¤inin uygulanabilirli¤i: Göz hareketleri ile duyars›zlaflt›rma ve yeniden ‹flleme (EMDR) Applicability of an intervention technique in acute stress disorder: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

Description

Akut stres bozukluğu, Türkiye'de giderek artan ve kişinin hayat kalitesini oldukça bozabilen bir sorundur. Bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda hangi tedavi şeklinin daha yararlı olduğu konusunda kesin bir karara varılamamıştır. Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme [Eye Movement Desensitization and Reprocessing: EMDR] tekniği, travmatik anıların birkaç uygulama oturumunda çözümlenebileceğini ifâde eden bir yaklaşımdır. EMDR oturumlarında hastadan yaşadığı bir travma sahnesi hayâl etmesini, olumsuz benlik imajı, travma ile ilgili olumsuz duyguları ve beden duyumlarını aklında tutması istenmektedir. Hastaya çift taraflı uyarı verilmektedir [gözün sağa sola hareketi, sağ ve sol kulağa verilen ses veya sağ ve sol ele verilen titreşim vb.]. Daha sonra danışana ortaya çıkan görüntü, duygu ve fiziksel duyumları anlatmaktadır. Bu tekrarlanan işlemler hastadaki olumsuz düşünce ve duygular duyarsızlaşıncaya kadar devam etmektedir. Olumsuz duygu ve düşüncelerin yerini olumlu duygu ve düşünceler almaktadır. Bu çalışmanın amacı hastaların hayat kalitelerini bozan ve travma sonrasındaki ilk 4 hafta içinde aşırı korku, çaresizlik veya duygusal tepkisizlikle beraber, diğer belirtilerin de görülebildiği akut stres bozukluğunun tedavisinde yeni bir yöntem olan ve 2 yıldır aktif olarak uyguladığımız göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme [EMDR] tekniği konusunda yazılmış literatür bilgilerini gözden geçirerek bu konuda son yaklaşımların ortaya konulmasını sağlamaktır. Bununla birlikte EMDR tekniğinin yaygınlaştırılarak faâl olarak kullanılması hem hastalar hem de uygulayıcılar açısından büyük yararlar sağlayacağı düşünülmektedir.

Acute stress disorder is a syndrome that significantly disturbs the quality of life and has been increasingly observed in Turkey. Although there are many studies on this subject, there is no consensus about the best treatment choice. Eye Movements Desensitization and Reprocessing [EMDR] technique is a novel approach that helps to resolve traumatic memories in a few sessions. In EMDR sessions, patients are asked to think about the trauma scene that has occurred and keep the negative self image and negative feelings about the trauma and bodily feelings in mind. Bilateral stimulation is presented to the patient [right and left movement of the eye, sound to right and left ear and vibration to right and left hand etc]. Later arising images express the feelings and physical sensations. This procedure is repeated until desensitization to negative thought and feelings are achieved. Negative thought and feelings are replaced by positive thought and feelings. Purpose of this study is to review the studies in literature and describe the up-to-date approaches about EMDR technique which is a novel method in treatment of acute stress disorder that disturbs patient quality of life and presents with excessive fear, desperation, emotional desensitization and other symptoms within 4 weeks following the trauma and we have been using this treatment method frequently for more then 2 years. Nevertheless widespread and effective use of EMDR will provide considerable benefit for both patients and the performers.

Format

Journal

Language

Turkish

Author(s)

Ebru Sinici
H. Gulsen Erden
Yuksel Yurttafi

Original Work Citation

Sinici, E., Erden, H. G., & Yurttafi, Y. (2009, October). [Applicability of an intervention technique in acute stress disorder: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)]. Yeni Symposium Journal, 47(4), 178-186. Turkish

Collection

Citation

“Akut stres bozuklu¤unda bir müdahale tekni¤inin uygulanabilirli¤i: Göz hareketleri ile duyars›zlaflt›rma ve yeniden ‹flleme (EMDR) Applicability of an intervention technique in acute stress disorder: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR),” Francine Shapiro Library, accessed December 8, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20408.

Output Formats