Heeft sociaal-maatschappelijke stress een complicerende rol bij klachten na psychotrauma? Een onderzoek onder asielzoekers en vluchtelingen naar de relatie tussen traumablootstelling, psychiatrische klachten en de invloed van sociaal-maatschappelijke stressfactoren Socio-cultural stress has a role in complicating disorders after psychotrauma? A survey of asylum seekers and refugees into the relationship between trauma exposure, psychiatric symptoms and the influence of socio-cultural stress

Description

In onderzoek onder zestig asielzoekers en vluchtelingen met de diagnose PTSS, die in behandeling waren bij Stichting Centrum ’45, is gekeken naar de relatie tussen traumablootstelling en de psychiatrische klachten: depressie-, angst-, en traumaklachten en in het bijzonder naar de mediërende invloed van sociaal-maatschappelijke stressfactoren. Meer traumatische ervaringen bleken samen te hangen met depressieklachten, maar niet met trauma- en angstklachten. Van de sociaal-maatschappelijke stressfactoren bleek stress over lichamelijke klachten samen te hangen met depressieklachten. Stress over het gezinssysteem bleek samen te hangen met angstklachten.Traumablootstelling bleek niet samen te hangen met stress over lichamelijke klachten. Geconcludeerd werd dat sociaal-maatschappelijke stressfactoren geen mediator vormen voor de relatie tussen traumablootstelling en psychiatrische klachten. Voor een behandeling als EMDR, gericht op het traumatisch verleden van de cliënt, zou dit kunnen betekenen dat verdere aandacht aan sociaal-maatschappelijke stressfactoren waarschijnlijk weinig effect zullen sorteren. Ook zet dit vraagtekens bij andere traumabehandelingen als stabilisatietherapie. Mogelijk is deze therapie, die veelvuldig wordt toegepast bij asielzoekers en vluchtelingen, minder zinvol dan gedacht. Daar er sprake was van enkele methodische beperkingen zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen of de resultaten generaliseerbaar zijn.

In research among sixty asylum seekers and refugees diagnosed with PTSD, which were pending at Foundation Centrum '45, looked at the relationship between trauma exposure and psychiatric symptoms: depression, anxiety, and trauma symptoms, and in particular to the mediating influence by social stressors. More traumatic experiences were associated with depression symptoms, but not with trauma and anxiety symptoms. The socio-cultural stressors showed stress on physical symptoms correlated with depression symptoms. Stress on the family system was found to correlate with angstklachten.Traumablootstelling was not correlated with stress on physical symptoms. It was concluded that socio-cultural mediator no stress on a relationship between trauma exposure and psychiatric symptoms. EMDR for treatment aimed at the client's traumatic past, this could mean that further attention to socio-cultural stressors unlikely any effect. Also put this question to other treatments such as trauma stabilization therapy. Possible that this therapy is frequently used in asylum seekers and refugees, less useful than expected. Since there were some methodological limitations, further research should reveal whether the results can be generalized.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

Roxanna Lefebre

Original Work Citation

Lefebre, R. (2010, 28 September). [Socio-cultural stress has a role in complicating disorders after psychotrauma? A survey of asylum seekers and refugees into the relationship between trauma exposure, psychiatric symptoms and the influence of socio-cultural stress]. (Master's thesis, Utrecht University). Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2010-1014(2003)00/Onderzoeksverslag%20RLefebre.pdf. Dutch

Collection

Citation

“Heeft sociaal-maatschappelijke stress een complicerende rol bij klachten na psychotrauma? Een onderzoek onder asielzoekers en vluchtelingen naar de relatie tussen traumablootstelling, psychiatrische klachten en de invloed van sociaal-maatschappelijke stressfactoren Socio-cultural stress has a role in complicating disorders after psychotrauma? A survey of asylum seekers and refugees into the relationship between trauma exposure, psychiatric symptoms and the influence of socio-cultural stress,” Francine Shapiro Library, accessed September 26, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20432.

Output Formats