Casus 3 – Speelbal van…mijn emoties: Een eetstoornis na een verkrachting op lbiza: een onverwachte wending

Case 3 - Plaything of my emotions ...: An eating disorder after a rape at lbiza: An unexpected turn in the treatment

9d616def9f02f4a48289ace8906a0d40.jpg

Description

Caroline is 23 jaar als ze zich op onze afdeling Eetstoornissen aanmeldt. Ze heeft dan sinds een jaar last van vreetbuien en braken en is 10 kilo aangekomen. Ze wil geholpen worden voor haar eetstoornis. Bij de intake vertelt ze dat de eetstoornis begonnen is nadat ze met een vriendin op vakantie was geweest naar Ibiza. Ze is daar verkracht. Sindsdien heeft ze in toenemende mate concentratieproblemen, herbelevingen en nachtmerries. Na een nachtmerrie wordt ze wakker en moet ze braken. Ze ontwikkelt eetbuien en meldt zich aan bij een psychotherapeut. De eetstoornis wordt echter gecompliceerd door suikerziekte. Door het onregelmatige eetpatroon raakt de suikerziekte ontregeld en is een klinische behandeling in ons ziekenhuis nodig. Op het moment van aanmelding heeft ze vrijwel dagelijks eetbuien, die ze naderhand weer probeert te compenseren met zelf opgewekt braken. Ze heeft – in tegenstelling tot veel andere eetstoorniscliënten – niet een reeds lang bestaande negatieve lichaamsbeleving. Wel is ze negatief over haar lichaam sinds de verkrachting en de 10 kg die zij sindsdien is aangekomen. Omdat ze niet meer in staat is haar werkzaamheden als verkoopster in een kledingzaak uit te voeren en suikerziekte heeft, wordt Caroline toegelaten tot het intensieve eetstoornisprogramma (dat wil zeggen vijf dagen per week, gedurende ongeveer vier maanden).

Caroline is 23 years when they log on Eating Disorders in our department. She has been one year suffer from binge eating and vomiting and 10 kilos. She wants help for her eating disorder. At the intake tells them that the eating disorder began after a friend had been on holiday to Ibiza. She was raped there. Since then she has increasingly difficulty concentrating, flashbacks and nightmares. After a nightmare and she wakes up she has vomiting. It develops bingeing and logging on to a psychotherapist. However, the eating disorder is complicated by diabetes. By the irregular eating habits hits the diabetes is a disorganized and clinical treatment in our hospital required. At the time of registration she has almost daily binge, which they subsequently re trying to compensate with self-induced vomiting. She - unlike many other eating disorder clients - not a long-standing negative body image. However, they are negative about her body since the rape and 10 kg it has since arrived. Because they are no longer able to fulfill its work as a saleswoman in a clothing store to perform and diabetes, Caroline is admitted to the intensive eating disorder program (ie, five days a week for about four months).

Format

Book Section

Language

Dutch

Author(s)

Jan van Trier

Original Work Citation

van Trier, J. (2009). [Case 3 - Plaything of my emotions ...: An eating disorder after a rape at lbiza: An unexpected turn in the treatment]. In H. K. Hornsveld & S. Berendsen (Eds.), Casusboek EMDR, 25 voorbeelden uit de praktij (1st Ed.), (pp. 75-84.) Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. doi:10.1007/978-90-313-7358-1_7. Dutch

Collection

Citation

“Casus 3 – Speelbal van…mijn emoties: Een eetstoornis na een verkrachting op lbiza: een onverwachte wending Case 3 - Plaything of my emotions ...: An eating disorder after a rape at lbiza: An unexpected turn in the treatment,” Francine Shapiro Library, accessed October 20, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20552.

Output Formats