Casus 10 - De kwetsbaarheid van kracht: Vrouw met depressies en paniekaanvallen na overlijden van haar vader

Case 10 - The vulnerability of strength: A woman with depression and panic attacks after the death of her father

Description

Doriene werd in augustus 2007 door de huisarts aangemeld in verband met paniekaanvallen. In het intakegesprek vertelde Doriene dat ze het gevoel heeft dat de angst haar overvalt. Tijdens een paniekaanval heeft ze het koud en warm tegelijkertijd, krijgt ze hartkloppingen, voelt ze een knoop in de maag en tintelingen in de armen. Op zo'n moment is ze bang de controle te verliezen en gek te worden. In mei 2007 heeft ze een aanval gehad in de trein. Zodra de trein reed, ging het wel, maar bij elk station, als ze de mogelijkheid had om uit te stappen, kwam de angst weer terug. In juli kreeg ze opnieuw een aanval, ditmaal tijdens haar vakantie, anticiperend op de vliegreis terug naar huis. Sindsdien was ze constant bang voor nieuwe aanvallen. Vlak voor het eerste gesprek heeft ze voor het eerst ook's nacht in bed een aanval gekregen. Treinreizen en lange autoritten werden sindsdien zo veel mogelijk vermeden. Doriene vertelde dat ze zich de laatste tijd overwerkt voelt. Ze kon zich nog maar moeilijk concentreren en sliep's nachts slecht. Ze gaf aan zich veel zorgen te maken om haar moeder die aan chronische bronchitis en longemfyseem (COPD) leed en vermoedelijk niet lang meer te leven had. Doriene blijkt in 1998 eerder een korte periode van paniekaanvallen te hebben gehad. Daarvoor, in 1994 en 1995, is ze een periode ernstig depressief geweest. Zowel de depressie als de paniekstoornis zijn destijds door middel van wekelijkse gesprekken en het innemen van een antidepressivum met succes behandeld.

Doriene in August 2007 was signed by the physician associated with panic attacks. Doriene said in the interview that she feels that her anxiety about falling. During a panic attack while they are cold and hot, she gets palpitations, she feels a knot in the stomach and tingling in the arms. At such times she is afraid of losing control and going crazy. In May 2007 she had an attack on the train. Once the train was, it went well, but at each station, when she had the opportunity to step out, the fear came back. In July she was again attacked, this time during her vacation, anticipating the flight back home. Since then, she was constantly afraid of new attacks. Just before the first meeting for the first time she's in bed a night attack received. Train travel and long car trips have since been avoided wherever possible. Doriene said she feels overworked lately. She could still have difficulty concentrating and poor sleep at night. She said many are concerned about her mother from chronic bronchitis and emphysema (COPD) suffering and probably not have long to live. Doriene show in 1998 before a brief period of panic attacks had. Previously in 1994 and 1995, a period she is severely depressed. Both depression and panic disorder at the time by means of weekly meetings and taking an antidepressant treated successfully.

Format

Book Section

Language

Dutch

Author(s)

Hans-Jaap Oppenheim

Original Work Citation

Oppenheim, H.-P. (2009). [Case 10 - The vulnerability of strength: A woman with depression and panic attacks after the death of her father]. In H. K. Hornsveld & S. Berendsen (Eds.), Casusboek EMDR, 25 voorbeelden uit de praktijk (1st Ed.), (pp. 157-167). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. doi:10.1007/978-90-313-7358-1_16. Dutch

Collection

Citation

“Casus 10 - De kwetsbaarheid van kracht: Vrouw met depressies en paniekaanvallen na overlijden van haar vader Case 10 - The vulnerability of strength: A woman with depression and panic attacks after the death of her father,” Francine Shapiro Library, accessed May 6, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20564.

Output Formats