Casus 12 – Ik ben een vergissing: Uitgekotst door de hulpverlening en nu nog een laatste kans Case 12 – I am a mistake: Puked out by mental health care and still one last chance

51CWsjLABQL__AC_US218_.jpg

Description

Wanneer Eddie aangemeld wordt voor behandeling bij mij, heeft hij al een lang hulpverleningsverleden achter de rug. Riagg, Algemeen Maatschappelijk Werk, deeltijdbehandeling, klinische opname. Zo ongeveer alle persoonlijkheidsstoornissen worden in zijn dossier wel een of meer keren genoemd: schizotypisch, narcistisch, borderline, theatraal, ontwijkend, afhankelijk.

When Eddie is registered for treatment with me, he has a long history behind aid. Mental, General Social Work, part-time treatment, clinical admission. Just about all personality disorders in his file or one or more times called schizotypal, narcissistic, borderline, theatrical, evasive, depending.

Format

Book Section

Language

Dutch

Author(s)

Joany Spierings

Original Work Citation

Spierings, J. (2009). [Case 12 - I am a mistake: Puked out by mental health care and still one last chance]. In H. K. Hornsveld & S. Berendsen (Eds.), Casusboek EMDR, 25 voorbeelden uit de praktijk (1st Ed.), (pp. 185-191). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. doi:10.1007/978-90-313-7358-1_19. Dutch

Collection

Citation

“Casus 12 – Ik ben een vergissing: Uitgekotst door de hulpverlening en nu nog een laatste kans Case 12 – I am a mistake: Puked out by mental health care and still one last chance,” Francine Shapiro Library, accessed September 18, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20566.

Output Formats