Casus 13 – Zoals mijn leven nu gaat mag het altijd blijven: Een borderlinecliente met ernstige PTSS en terbeschikkingstelling Case 13 - My life should stay as it is now. A woman with borderline personality disorder and severe PTSD who had a forensic psychiatric criminal justice sentence

9d616def9f02f4a48289ace8906a0d40.jpg

Description

Marion is een 28-jarige vrouw die eind 2003 een tbs krijgt opgelegd vanwege een poging tot brandstichting. Haar zus doet aangifte. Er zijn geen eerdere veroordelingen geweest, maar Marion heeft wel eerder brand gesticht. In 1996 sticht zij voor het eerst brand en zij merkt dat dit haar spanningen vermindert; ze wordt er rustig en zelfs vrolijk van. Er is sprake van een borderline persoonlijkheidsstoornis; deze wordt in 2000 vastgesteld gedurende een behandeling in een psychotherapeutische gemeenschap. Marion verbetert niet tijdens deze opname en breekt de behandeling tegen advies in af. In die periode is er sprake van ernstige automutilatie en suïcidaliteit. Er zijn diverse suïcidepogingen en rond 2002 neemt Marion een grote hoeveelheid pillen in. Daaropvolgend wordt Marion opgenomen. Na vijf maanden wordt de klinische behandeling afgerond met de boodschap: ‘We kunnen niets meer doen.’ De aangeboden poliklinische behandeling kon door Marion niet worden gevolgd omdat zij toen reeds was opgepakt.

Marion is a 28-year-old woman in late 2003 a TBS is imposed for an attempted arson. Her sister does return. There have been no previous convictions, but Marion does have been arson. In 1996 she established the first fire and they find that it reduces her stress, she is calm and even cheerful. There is a borderline personality disorder, which is set in 2000 during a treatment in a psychotherapeutic community. Marion does not improve during this recording and breaks off the treatment against advice. During that time, there is serious self-harm and suicidality. There are several suicide attempts and Marion around 2002, a large quantity of pills. Subsequently, Marion recorded. After five months, the clinical treatment has been completed with the message: "We can not do anything." The outpatient treatment offered by Marion could not be followed because they had already been arrested.

Format

Book Section

Language

Dutch

Author(s)

Steven Meijer

Original Work Citation

Meijer, S. (2000). [Case 13 - My life should stay as it is now. A woman with borderline personality disorder and severe PTSD who had a forensic psychiatric criminal justice sentence]. In H. K. Hornsveld & S. Berendsen (Eds.), Casusboek EMDR, 25 voorbeelden uit de praktijk (1st Ed.), (pp. 193-204). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. doi:10.1007/978-90-313-7358-1_20. Dutch

Collection

Citation

“Casus 13 – Zoals mijn leven nu gaat mag het altijd blijven: Een borderlinecliente met ernstige PTSS en terbeschikkingstelling Case 13 - My life should stay as it is now. A woman with borderline personality disorder and severe PTSD who had a forensic psychiatric criminal justice sentence,” Francine Shapiro Library, accessed October 19, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20567.

Output Formats