Casus 14 – Ik! Ben! Goed!: Een cliënte van 55 jaar met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) Case 14 - I! Am! Good!: A woman of 55 years with a dissociative identity disorder (DIS)

9d616def9f02f4a48289ace8906a0d40.jpg

Description

Miranda is 55 jaar en getrouwd met Peter, garagehouder. Zij hebben twee volwassen kinderen (een zoon en een dochter) en twee kleinkinderen. Miranda woont in een klein dorp in het noorden van het land. Tot acht jaar geleden werkte ze als administratief medewerkster op een kantoor, maar zij kwam in de ziektewet wegens problemen op het werk en in haar huwelijk. Ze meldde zich aan voor behandeling en bij haar werd als diagnose gesteld: reactieve depressie en sociale fobie bij een persoonlijkheid met ontwijkende trekken. Na een ambulante start werd ze aangemeld voor klinische psychotherapie en gedurende deze opname kwam voor het eerst haar geschiedenis met ernstig seksueel misbruik ter sprake. Op de deeltijdbehandeling die daarop volgde, kreeg ze steeds meer last van dissociatieve klachten. Ook thuis namen deze klachten toe en kreeg ze woedeaanvallen. Ze ging's nachts geregeld zwerven. Ze werd heropgenomen en nu werd de diagnose DIS gesteld. In de kliniek werden in het kader van traumaverwerking enkele EMDR-sessies gedaan, maar dit had weinig resultaat. Miranda herinnert zich er nauwelijks iets van.

Miranda is 55 years and married to Peter, mechanic. They have two grown children (a son and a daughter) and two grandchildren. Miranda lives in a small village in the north of the country. Until eight years ago she worked as an administrative assistant at an office, but she was on sick leave due to problems at work and in her marriage. She signed up for treatment and was considered its diagnosis: reactive depression and social phobia with avoidant personality in a draw. After a patient start, she was signed up for clinical psychotherapy and during this recording first came her history with sexual abuse seriously discussed. On the day hospital treatment that followed, she was increasingly suffering from dissociative symptoms. Also took home these complaints, and she rages. She went regularly roam at night. She was re-recorded and now the diagnosis was made ​​DIS. In the clinic under some EMDR trauma processing sessions done, but this had little effect. Miranda remembers hardly anything.

Format

Book Section

Language

Dutch

Author(s)

Mariette Groenendijk

Original Work Citation

Groenendijk, M. (2009). [Case 14 - I! Am! Good!: A woman of 55 years with a dissociative identity disorder (DIS)]. In H. K. Hornsveld & S. Berendsen (Eds.), Casusboek EMDR, 25 voorbeelden uit de praktijk (1st Ed.), (pp. 205-222). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. doi:10.1007/978-90-313-7358-1_21. Dutch

Collection

Citation

“Casus 14 – Ik! Ben! Goed!: Een cliënte van 55 jaar met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) Case 14 - I! Am! Good!: A woman of 55 years with a dissociative identity disorder (DIS),” Francine Shapiro Library, accessed September 18, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20568.

Output Formats