Casus 17 – ‘Dat met die jongen’: Autistische jongen van 16 dringt aan op behandeling seksueel trauma Case 17 – "That with that boy": Autistic boy of 16 calls for treatment of his sexual trauma

9d616def9f02f4a48289ace8906a0d40.jpg

Description

Edwin werd op 13-jarige leeftijd opgenomen in de kinderkliniek van het Dr. Leo Kannerhuis (LKH) in verband met zijn stoornis in het autistisch spectrum. Na enkele jaren in de kinderkliniek wordt hij doorgeplaatst naar de jongerenkliniek waar hij, inmiddels 16 jaar oud, behandeling krijgt in een groep van zes adolescenten. Edwin is een jongen met een forse autistische stoornis, wat zich met name uit in een zeer vertraagde informatieverwerking, moeite met sociale contacten en gebrekkig sociaal inzicht. Daarnaast is er bij Edwin sprake van preoccupaties in het denken (steeds dezelfde herhalende gedachten). Edwin raakt snel overprikkeld wanneer hij te veel informatie krijgt of te veel sociale interacties moet verwerken. Hij raakt dan in de war en probeert weer grip te krijgen op zijn verwarring door verklaringen te zoeken. Door Edwins beperkte inzicht in de omgeving zijn deze verklaringen vaak niet conform de werkelijkheid en veroorzaken ze bij hem nog meer verwarring. In het verleden is er daardoor sprake geweest van prepsychoses. Verder is bekend dat Edwin op jonge leeftijd zeer waarschijnlijk te maken heeft gehad met seksueel misbruik door zijn vader. In een later stadium heeft een jongen seksuele handelingen verricht bij Edwin en moest hij bij hem seksuele handelingen verrichten.

Edwin was 13 years of age included in the pediatric clinic of the Dr.. Leo Kanner (LKH) associated with their disorder in the autistic spectrum. After several years in the children's clinic he will be transferred to the clinic for youth, now 16 years old, receives treatment in a group of six adolescents. Edwin is a boy with a strong autistic disorder, in particular in what was a very slow information processing, difficulty with social interaction and lack of social insight. In addition, when Edwin there concerns in mind (repeating the same thoughts). Edwin quickly become overexcited when he gets too much information or too much to handle social interactions. He then gets confused and tries to get a grip on his confusion by looking statements. By Edwin limited understanding of the environment, these statements are often inconsistent with the reality and cause them to him even more confusion. In the past there has therefore been prepsychoses. Edwin is also known that at a young age is very likely to have experienced sexual abuse by his father. At a later stage, a boy sexual acts performed with Edwin and he had to perform sexual acts with him.

Format

Book Section

Language

Dutch

Author(s)

Esther Leuning

Original Work Citation

Leuning, E. (2009). [Case 17 - "That with that boy": Autistic boy of 16 calls for treatment of his sexual trauma]. In H. K. Hornsveld & S. Berendsen (Eds.), Casusboek EMDR, 25 voorbeelden uit de praktijk (1st Ed.), (pp. 251-258). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. doi:10.1007/978-90-313-7358-1_25. Dutch

Collection

Citation

“Casus 17 – ‘Dat met die jongen’: Autistische jongen van 16 dringt aan op behandeling seksueel trauma Case 17 – "That with that boy": Autistic boy of 16 calls for treatment of his sexual trauma,” Francine Shapiro Library, accessed October 17, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20571.

Output Formats