Casus 18 – Getraumatiseerd door een eigen misdrijf: Behandeling van een 15-jarig meisje dat vrijkomt uit de jeugdgevangenis Case 18 – Traumatized by my own crime: Treatment of a 15-year-old girl who is realeased from a youth detention center

Description

Gea is een meisje van 15 jaar met PDD-NOS (een stoornis in het autistisch spectrum; zie kader in de inleiding bij deel VI), waarvoor ze in behandeling is binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze heeft gesprekken met een van mijn collega's waarin psycho-educatie centraal staat. Haar ouders hebben ouderbegeleiding omte leren omgaanmet de handicap van hun dochter. Gea leeft in haar eigen wereld en het is voor haar moeilijk om zich in te leven in gedachten en gevoelens van de mensen om haar heen. Ze reageert vaak vanuit haar eigen behoeften en gevoelens op anderen.

Gea is a girl of 15 years with PDD-NOS (a disorder in the autistic spectrum, see box in the introduction to Part VI), which it is pending in the juvenile and adolescent psychiatry. She talks with one of my colleagues that psychological education is central. Her parents learn to parent guidance omte omgaanmet their daughter's disability. Gea lives in her own world and it is difficult for her to act to live in thoughts and feelings of the people around her. She often responds from its own needs and feelings to others.

Format

Book Section

Language

Dutch

Author(s)

Arianne Struik

Original Work Citation

Struik, A. (2009). [Case 18 - Traumatized by my own crime: Treatment of a 15-year-old girl who is realeased from a youth detention center]. In H. K. Hornsveld & S. Berendsen (Eds.), Casusboek EMDR, 25 voorbeelden uit de praktijk (1st Ed.), (pp. 259-264). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. doi:10.1007/978-90-313-7358-1_26. Dutch

Collection

Citation

“Casus 18 – Getraumatiseerd door een eigen misdrijf: Behandeling van een 15-jarig meisje dat vrijkomt uit de jeugdgevangenis Case 18 – Traumatized by my own crime: Treatment of a 15-year-old girl who is realeased from a youth detention center,” Francine Shapiro Library, accessed November 29, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20572.

Output Formats