EMDR nedir nasil uygulanir?

How is EMDR to be applied?

Description

Herkesin geçmişinde büyüklü küçüklü travma yaşantıları vardır. Deprem, taciz, tecavüz gibi bir defada olan büyük travmalar olabileceği gibi çok göze çarpmayan ama süreklilik sergilediği için kişiyi ilerideki yaşantısında olumsuz etkileyebilecek olan küçük ve orta büyüklükte travmalar da vardır. İkinci gruptakileri "olay" dan ziyade süreklilik arz eden "durumlar" olarak isimlendirmek sanırım daha doğru olur. Bu gruptakilerin kişi üzerinde ileriki yaşantılarında, büyük olarak nitelendirdiklerimizden daha az etki yapacaklarını söyleyemeyiz. Bu tanımlamada büyük-küçük ayrımını yaparken kastedilenin daha çok dışarıdan bakan birisinin bu olayın ciddiyeti ile ilgili görüşü olduğu izlenimini ediniyoruz. Ancak psikolojik sağlık açısından önemli olan kişin bu olay ya da durumu iç dünyasında nasıl yaşadığıdır. Kişi çocukluğunda yaşadığı ve bir başkasının travmatik olarak isimlendireceği bir durumun etkisi ile ileride psikolojik bir problem geliştirmek zorunda değildir. Aynı şekilde, dışarıdan bakan birisinin fark edemeyeceği ama kişinin çocukluğunda maruz kaldığı olumsuz bir olay ya da süre giden bir durum o kişinin ileride psikolojik bir sıkıntı geliştirmesine neden olabilir. Örneğin, babasının yaptığı şeyleri beğenmediğini ve büyük başarılar dışında yaptığı küçük şeyleri görmediğini algılayan bir çocuk bu süre giden deneyimlerin etkisi ile ileri de ancak çok başarılı olduğu durumlarda takdir edileceği hissine sahip olabilir ve enerjisinin büyük kısmını önemli gördüğü insanlardan büyük başarılar sağlayarak takdir almaya adayabilir. Yukarıda tanımladığımız anlamda, yani kişinin ruhsal dünyasında uzun dönemli olumsuz etki yaratan bir durum olması anlamında bu durum tarvmatiktir. Diğer bir deyişle, küçüklüğünde bu kişinin maruz kaldığı durum o kişi üzerinde travmatik bir etki yaratmış ve o kişinin geleceğini etkilemiştir.

Everyone has experiences of past trauma, large and small. Earthquake, harassment, rape, such as major trauma at a time, which can be very subtle, but the person to exhibit continuity in the future could adversely affect the life of the trauma, there are also small and medium-sized. The second group are "event" rather than from the persistent "cases" as I think I would be more accurate to name. In Group on the future life of these people, do not say a large effect in less than nitelendirdiklerimizden. While this distinction meant little more than identifying large-outsider's view of someone with the impression that the seriousness of this incident ediniyoruz. However, in terms of psychological health status of the person inside the world of this event or how you live. Contact someone else's traumatic childhood and live in the future be called the psychological impact of a situation to develop is not a problem. Similarly, outsiders can not but notice one person while a child is exposed to an adverse event or a situation to develop that person's future can cause psychological distress. For example, outside the great achievements of his father and his little things he did not see things beğenmediğini detect the effect of experiences with a child going forward at this time but would be appreciated if the feeling may have to be very successful and very successful in providing energy to the majority of people it deems important to appreciate the adayabilir. Sense defined above, that person's mental world in terms of long-term negative impact that this is a situation tarvmatiktir. In other words, this person's childhood exposure to a traumatic effect on the situation created by that person and that person has affected the future of.

Format

Journal

Language

Turkish

Author(s)

Ecrument Dogan

Original Work Citation

Dogan, E. (2009). [How is EMDR to be applied?]. Epsikiyatri Haberleri. Retrieved from http://www.mcaturk.com/EMDR-NEDIR-NASIL-UYGULANIR_2019.html 6/12/2010. Turkish

Collection

Citation

“EMDR nedir nasil uygulanir? How is EMDR to be applied?,” Francine Shapiro Library, accessed January 28, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20609.

Output Formats