Controversie rondom EMDR: Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van EMDR

Controversy surrounding EMDR: A literature review on the effectiveness of EMDR

Description

Over de effectiviteit van EMDR bestaat veel controversie. Deze thesis bevat een kritisch overzicht van de literatuur met betrekking tot de effectiviteit van EMDR. Er wordt gekeken naar de procedure die EMDR handhaaft en er worden mogelijke verklaringen gegeven voor de werking van EMDR. Vervolgens wordt de effectiviteit van EMDR onderzocht bij verschillende soorten aandoeningen en vergeleken met andere behandelingsvormen. Onderzoek laat zien dat EMDR effectief is bij de behandeling van PTSS. Ook bij fobieën is EMDR gedeeltelijk effectief. Hier wordt echter voornamelijk een afname geconstateerd op cognitief niveau en niet gedragsmatig. In vergelijking met cognitieve gedragstherapie lijkt EMDR evenredig effectief te zijn. Wanneer EMDR echter vergeleken wordt met exposure therapieën is het niet geheel duidelijk welke behandelingsvorm het meest effectief is. Exposure therapie is effectiever in de afname van herbeleving en vermijdingsgedrag, maar EMDR gaat efficiënter te werk. In de discussie worden vervolgens aanbevelingen gegeven voor toekomstig onderzoek.

There is a lot of controversy about the effectiveness of EMDR. This thesis consists of a critical overview of the literature concerning the effectiveness of EMDR. First this thesis will look at the procedure that EMDR maintains and possible explanations for how EMDR works will be given. Next the effectiveness of EMDR will be researched to see if it differs between the different diseases. EMDR will also be compared to other treatments. Research shows that EMDR is an effective treatment when treating PTSD. When treating phobias, EMDR is partly effective. The effectiveness here is mainly a decrease on a cognitive level and not a behavioural one. In comparison to CBT EMDR seems to be equally effective. But when we compare EMDR to exposure treatment it is not fully clear which treatment is the most effective. Exposure therapy is more effective when it comes to a decrease in reliving and avoidance, but EMDR has a greater efficiency. At last there will be given recommendations for future research.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

Sanne Heijmans

Original Work Citation

Heijmans, S. (2008, Januari). [Controversy surrounding EMDR: A literature review on the effectiveness of EMDR]. (Bachelor's thesis, Tilburg University). Retrieved from http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=112951. Dutch

Collection

Citation

“Controversie rondom EMDR: Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van EMDR Controversy surrounding EMDR: A literature review on the effectiveness of EMDR,” Francine Shapiro Library, accessed May 14, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20711.

Output Formats