EMDR en de werkgeheugentheorie: Treden er spiegelbeeldige effecten op bij oogbewegingen en imaginatie? EMDR and the working memory theory: Are there mirror-image effects of eye movements and imagination?

Description

De werking van „Eye Movement Desensitization and Reprocessing‟ (EMDR) is lange tijd onbekend gebleven, maar inmiddels zijn meerdere theorieën beschikbaar om de effecten te verklaren. De werkgeheugentheorie lijkt momenteel de theorie met de meeste wetenschappelijke ondersteuning. Het doel van het huidige onderzoek was het kritisch toetsen van de werkgeheugentheorie door het werkgeheugen te belasten met oogbewegingen tijdens het ophalen van een herinnering of maximale belasting door imaginatie en hyperconcentratie op de herinnering. Verwacht werd dat 1) oogbewegingen tijdens ophalen de herinneringen minder emotioneel, helder, compleet en waarheidsgetrouw maakt, terwijl 2) imaginatie van de herinnering resulteert in spiegelbeeldige effecten. In totaal participeerden 52 studenten verdeeld over twee experimenten, waarbij zij oogbewegingen en imaginatie aangeboden kregen tijdens het ophalen van een herinnering. Zowel oogbewegingen als imaginatie belastten het werkgeheugen in een reactietijdentaak. Imaginatie leidde tot meer complete en waarheidsgetrouwe herinneringen, terwijl voor oogbewegingen geen significante resultaten werden gevonden. Deze opmerkelijke resultaten zouden verklaard kunnen worden door de aard van de gebruikte herinneringen en de lage power van het onderzoek. De werkgeheugentheorie blijft de theorie met de meeste wetenschappelijke ondersteuning.

It has been long unknown what the mechanisms are behind Eye Movement Desensitization and Reprocessing‟ (EMDR), meanwhile there are several theories available to explain its effects. The workingmemory (WM) account seems to be a theory with most scientific support. The effort of the present study was to critically test the WM account by taxing WM with eye movements during recall or by maximum taxation with imagination of and concentration on the memory. Hypotheses were 1) eye movements during recall reduces the emotionality, vividness, completeness and veracity of the memory, while 2) imagination increases emotionality, vividness, completeness and veracity of the memory. In total participated 52 students divided in two experiments, in a within-subjects design. Both eye movements and imagination taxed WM in a reaction time task. Imagination increased the completeness and veracity of the memories, while there were no significant results in the eye movements condition. These remarkable results could be explained by the nature of the memories that were used in the experiments and low statistical power of the experiments. The WM account remains a theory with most scientific support.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

Sabine B. Hoeven

Original Work Citation

Hoeven, S. B. (2010, Juli ). [EMDR and the working memory theory: Are there mirror-image effects of eye movements and imagination?]. (Master's thesis, Utrecht University). Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2011-0216(2003)53/Hoeven%203159744.pdf. Dutch

Collection

Citation

“EMDR en de werkgeheugentheorie: Treden er spiegelbeeldige effecten op bij oogbewegingen en imaginatie? EMDR and the working memory theory: Are there mirror-image effects of eye movements and imagination?,” Francine Shapiro Library, accessed January 21, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/20712.

Output Formats