De behandeling van patiënten met PTSS met narrative exposure therapy, het kort eclectisch protocol voor PTSS en eye movement desensitisation

The treatment of patients with PTSD narrative exposure therapy, the short protocol for PTSD and eclectic eye movement desensitisation

Description

Achtergrond: Bij de behandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis (ptss) worden niet altijd de evidence-based behandelvormen toegepast zoals beschreven in de richtlijnen en in de literatuur. Vooral bij de complexere traumapatiënten worden regelmatig alleen stabilisatietechnieken en/of farmacotherapie toegepast. Doel: In deze bijblijfsessie wordt betoogd dat evidence-based traumagerichte behandeling mogelijk en wenselijk is, ook bij veel complexe patiënten die te maken hebben gehad met oorlog, vervolging, geweld en/of beroepsgerelateerd trauma. Methoden: Er zullen drie voordrachten worden gegeven, met daarna discussie, door drie specialisten in de behandeling van ptss. De voordrachten zullen drie evidence-based behandelvormen voor ptss illustreren, te weten narrative exposure therapy (net), het Kort Eclectisch Protocol voor ptss (kep) en eye movement desensitisation and reprocessing (emdr). Resultaten: De drie getoonde behandelvormen zijn goed toepasbaar en effectief bij patiënten met een ptss. Dit zal worden aangetoond met behulp van theoretische uitgangspunten, ervaringen uit de klinische praktijk en onderzoeksgegevens. Conclusie: Behandeling van complexe traumapatiënten met ptss door middel van traumagerichte psychotherapie heeft doorgaans de voorkeur. De deelnemer van de bijblijfsessie heeft kennisgenomen van drie evidence-based behandelvormen voor ptss.

Background: In the treatment of patients with post traumatic stress disorder (PTSD) are not always evidence-based treatment as described in the application forms and guidelines in the literature. Especially with complex trauma patients are frequently only stabilization techniques and /or pharmacotherapy used. This goal bijblijfsessie is argued that evidence-based trauma-focused treatment is possible and desirable, even with many complex patients who have experienced war, persecution, violence and / or job-related trauma. Methods: will be given three nominations, followed by discussion, by three specialists in the treatment of PTSD. The presentations will be three evidence-based treatments for PTSD illustrate, namely narrative exposure therapy (NET), the Short PTSD Eclectic Protocol (KEP) and Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR). The results shown three forms of treatment are well applicable and effective in patients with PTSD. This will be demonstrated using theoretical assumptions, experiences from clinical practice and research. Opinion Treatment of complex trauma patients with PTSD using trauma-focused psychotherapy is usually preferred. The participant of bijblijfsessie has noted three evidence-based treatments for PTSD.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Ruud A. Jongedijk
Berthold P. R. Gersons
F. Jackie June ter Heide

Original Work Citation

Jongedijk, R. A., Gersons, B. P. R., & ter Heide, F. J. J. (2010). [The treatment of patients with PTSD narrative exposure therapy, the short protocol for PTSD and eclectic eye movement desensitisation]. Tijdschrift voor Psychiatrie 52(4), 4. Dutch

Collection

Citation

“De behandeling van patiënten met PTSS met narrative exposure therapy, het kort eclectisch protocol voor PTSS en eye movement desensitisation The treatment of patients with PTSD narrative exposure therapy, the short protocol for PTSD and eclectic eye movement desensitisation,” Francine Shapiro Library, accessed October 22, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20725.

Output Formats