Eye movement desensitization and reprocessing in de ziekenhuispsychiatrie: Een stap voorwaarts

Eye movement desensitization and reprocessing in hospital psychiatry: A step forward

Description

EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) is een intensieve vorm van psychotherapie voor mensen die last houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Een deel van de getroffenen 'verwerkt' deze ervaringen op eigen kracht. Anderen ontwikkelen psychische klachten. Juist deze klachten in het hier en nu als gevolg van een schokkende gebeurtenis in het verleden maken de gebeurtenis tot een traumatische gebeurtenis. In 1993 werd emdr in Nederland geïntroduceerd. Na een bloeiende ontwikkeling onder therapeuten die werken met getraumatiseerde patiënten en tegelijkertijd veel wetenschappelijke scepsis, is emdr tegenwoordig vastgesteld als behandeling van eerste keus voor posttraumatische stressstoornis (ptss). In de afgelopen jaren werd de procedure verfijnd en evolueerde zij tot een volwaardige therapeutische behandelmethode met protocollen voor verschillende vormen van traumagerelateerde psychopathologie zoals ptss, fobieën, rouw, pijnstoornis, paniekstoornis, somatoforme stoornis en verslaving. Het is een snelle, effectieve therapievorm die zelfstandig of aanvullend binnen de behandeling kan worden gebruikt. Vorm: Tijdens deze workshop wordt de emdr-procedure in hoofdlijnen uiteengezet. De bijzondere kenmerken en effecten van emdr worden besproken en geïllustreerd met videobeelden van behandelingen van patiënten met traumatische ervaringen in de levensgeschiedenis. Het toepassingsgebied wordt besproken zodat adequaat verwezen kan worden. Er is tijd voor vragen en een interactieve discussie. Leerdoel: (1) Kennis van de emdr-procedure; (2) kennis van de plaats van emdr binnen de psychotherapie; (3) inzicht in de indicatiestelling van emdr; (4) inzicht in het nut voor psychiaters zich de emdr-methode eigen te maken als welkome aanvulling op bestaande psychotherapieën.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is an intensive form of psychotherapy for people to suffer from the effects of a shocking experience. Some of the victims 'process' these experiences on their own. Others develop psychological problems. Precisely these problems in the here and now because of a shocking event in the past to make the event a traumatic event. In 1993, EMDR was introduced in the Netherlands. After a thriving development among therapists working with traumatized patients, while many scientific skepticism, EMDR is now established as the treatment of choice for post-traumatic stress disorder (PTSD). In recent years, the procedure was refined and evolved it into a valuable therapeutic approach with protocols for various forms of trauma related psychopathology such as PTSD, phobias, grief, pain disorder, panic disorder, somatoform disorder and addiction. It is a fast, effective form of therapy on their own or within the additional treatment may be used. This workshop will form the EMDR procedure guidelines put out. The particular characteristics and effects of EMDR are discussed and illustrated with video images of treatment for patients with traumatic experiences in the life. The scope is to be discussed so that appropriate reference. There is a time for questions and interactive discussion. learning goal (1) Knowledge of the EMDR procedure, (2) knowledge of the location of EMDR in psychotherapy, (3) understand the indications for EMDR, (4) perceptions of the usefulness of psychiatrists to the EMDR method to own make a welcome addition to existing psychotherapies.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

M. T. Derksen
Brigitte M. Baeten

Original Work Citation

Derksen, M. T., & Baeten, B. M. (2009). [Eye movement desensitization and reprocessing in hospital psychiatry: A step forward]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51(3). Dutch

Collection

Citation

“Eye movement desensitization and reprocessing in de ziekenhuispsychiatrie: Een stap voorwaarts Eye movement desensitization and reprocessing in hospital psychiatry: A step forward,” Francine Shapiro Library, accessed October 22, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/20726.

Output Formats