Behandeleffecten van traumagerichte cognitieve gedragstherapie en eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) Treatment effects of trauma-focused cognitive behavior therapy and eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR)

Description

Achtergrond: Dagelijks raken veel kinderen betrokken bij ongelukken, brand, (seksueel) geweld, pesten, of andere ingrijpende gebeurtenissen. Het meemaken van dergelijke gebeurtenissen kan leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). ptss gaat gepaard met hoge comorbiditeit, slechtere schoolprestaties en heeft een negatieve invloed op het lichamelijk herstel van kinderen (Winston 2003). In internationale richtlijnen wordt traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TG-CGT) voor de behandeling bij kinderen aanbevolen en eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) is beoordeeld als veelbelovend (nice 2005). Onderzoeksresultaten naar de effecten van deze behandelingen bij kinderen zijn nog steeds schaars (Stallard 2006). Doel: Binnen een pilotonderzoek worden de behandeleffecten van TG-CGT en EMDR bij kinderen vastgesteld. Methoden: Op een poliklinische afdeling zijn gegevens verzameld van 20 kinderen tussen de 8 en 18 jaar met posttraumatische stressklachten en van hun ouders. Van deze kinderen hebben 10 een behandeling met TG-CGT ondergaan en 10 een behandeling met emdr. Bij kinderen en ouders zijn zowel voor als na de behandeling behandeling de klachten in kaart gebracht met behulp van een diagnostisch interview en verschillende vragenlijsten. Voor het stellen van de diagnose ptss en comorbide diagnosen is het Anxiety Disorders Interview Schedule for dsm-iv-Child Version (adis-c) afgenomen. Tevens werden de Children’s Revised Impact of Event Scale (CRIES-13), de Revised Child Anxiety and Depression Scale-Child Version (RCADS) en de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) afgenomen om angstklachten en gedragsproblemen te meten. Resultaten: Traumaklachten zijn zowel in de EMDR-groep alsook in de TF-CBTgroep afgenomen. Gedetailleerdere resultaten worden tijdens het congres besproken. Conclusie Zowel TG-CGT als emdr blijkt effectief te zijn bij het verhelpen van ptssklachten bij kinderen.

Background: Daily affects many children involved in accidents, fires, (sexual) violence, bullying, or other major events. The experience of such events can lead to a posttraumatic stress disorder (PTSD). PTSD is associated with high comorbidity, poorer school performance and has a negative impact on the physical recovery of children (Winston 2003). International guidelines is trauma-focused Cognitive behavioral therapy (CBT-TG) recommended for the treatment of children and Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) has been rated as promising (Nice 2005). Research the effects of these treatments children are still scarce (Stallard 2006). Purpose: In a pilot investigation the treatment effects of TG-CBT and EMDR in children established. Methods: In an outpatient department Data were collected from 20 children between 8 and 18 years with post traumatic stress symptoms and their parents. Of these children have a treatment with 10 undergoing TG-CBT 10 and treatment with EMDR. In children and parents before and after treatment treatment complaints mapped using a diagnostic interview and several questionnaires. For the diagnosis of PTSD comorbid diagnoses and the Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV-Child Version (ADIS-C) decreased. Also, the Children's Revised Impact of Event Scale (CRIES-13), the Revised Child Anxiety and Depression Scale-Child Version (RCADS) Strengths and Difficulties Questionnaire and (SDQ) were administered to measure anxiety and behavioral problems. Results: Trauma Complaints are both in the EMDR group and the TF-CBT-groep decreased. More detailed results be discussed during the congress. Conclusion: Both TG-CBT and EMDR appear to be resolving the ptssklachten in children.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Julia Diehle
Renee Beer
Fritz Boer
Ramon J. L. Lindauer

Original Work Citation

Diehle, J., Beer, R., Boer, F., & Lindauer, R. J. L. (2011, April). [Treatment effects of trauma-focused cognitive behavior therapy and eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR)]. Symposia at the 39th Spring Meeting Dutch Association of Psychiatry, Amsterdam, The Netherlands

Collection

Citation

“Behandeleffecten van traumagerichte cognitieve gedragstherapie en eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) Treatment effects of trauma-focused cognitive behavior therapy and eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR),” Francine Shapiro Library, accessed August 1, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20730.

Output Formats