Sociale informatieverwerking en behandeling bij kinderen met een verstandelijk beperking

Social information processing and treatment of children with a mental restriction

Description

De psychiatrische morbiditeit bij kinderen met een verstandelijke beperking (VB) is hoog. Daarbij spelen tekorten in de sociale informatieverwerking (SI) een belangrijke rol. Bestaande diagnostische instrumenten als intelligentietesten geven daarover onvolledige informatie. Tegen deze achtergrond wordt de Sociale Informatie Verwerkings Test (SIVT) ontwikkeld om op gestandaardiseerde wijze tekorten in de sociale informatievewerking te kunnen bepalen. Kennis van de specifieke beperkingen bij kinderen met een verstandelijke beperking maakt het mogelijk voor normaal intelligente kinderen ontwikkelde evidence-based behandelingen als eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) en Functional Family Therapy (FFT) aan te passen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Veel van de gezinnen kampen met multipele problemen en worden vanuit een poliklinische setting onvoldoende bereikt. Om deze reden is een outreachende vorm van hulpverlening ontwikkeld waarbij zorg wordt geboden op school. Leerdoel: De deelnemer heeft weet van: 1. de ontwikkeling van de SIVT voor kinderen met een verstandelijke beperking; 2. hoe kennis over specifieke beperkingen bij kinderen met een verstandelijke beperking te gebruiken bij de aanpassing van bestaande evidence-based behandelvormen als emdr en FFT; 3. het inzetten van methodieken van verplaatste zorg als ‘de zorgklas’.

The psychiatric morbidity in children with intellectual disabilities (VB) is high. While deficits in play social information (SI), a major role. Existing diagnostic tools such as Intelligence tests provide about incomplete information. Against this background, the Social Information Processing Test (SIPT) developed standardized manner to shortages in the informative social force to be determined. Knowledge of the specific limitations in children with an intellectual disability makes it possible for normally intelligent children developed evidence-based treatments such as eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) and Functional Family Therapy (FFT) to adapt for children with intellectual disabilities. Many of families facing multiple problems and from an outpatient setting insufficiently reached. For this reason, an outreach form of development assistance where care is provided at school. Objective: The participant knows: 1. the development of children with SIPT learning disabilities; 2. how knowledge about limitations in children with intellectual restriction to use in adjusting existing evidence-based treatment modalities as EMDR and FFT; 3. the use of methodologies to transfer care as' care class.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

P. W. Troost

Original Work Citation

Troost, P. W. (2011, April). [Social information processing and treatment of children with a mental restriction]. Symposia at the 39th Spring Meeting Dutch Association of Psychiatry, Amsterdam, The Netherlands

Collection

Citation

“Sociale informatieverwerking en behandeling bij kinderen met een verstandelijk beperking Social information processing and treatment of children with a mental restriction,” Francine Shapiro Library, accessed June 21, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20731.

Output Formats