Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) bij kinderen met een verstandelijke beperking

Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) in children with intellectual disabilities

Description

Achtergrond: Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) is een evidence-based behandelmethode voor zowel kinderen als volwassenen die blijvende psychische of lichamelijke klachten overhouden aan een of meer ingrijpende gebeurtenissen. Er is nog nauwelijks effectonderzoek verricht bij kinderen met een verstandelijke beperking (VB). Deze doelgroep heeft meer risico op traumatische ervaringen vanwege beperkte cognitieve en verbale vaardigheden en geringere draagkracht (Mevissen 2010). EMDR doet weinig beroep op verbale mogelijkheden, is een concrete en directieve methode en lijkt daarom in het bijzonder geschikt voor kinderen met een VB. Doel: emdr beschikbaar maken voor getraumatiseerde kinderen met een VB. Methoden: Bestaande EMDR-protocollen worden aangepast door elementen aan te brengen als: visualiseren middels pictogrammen; ouders meer betrekken, bijvoorbeeld door hen het verhaal te laten vertellen; effectevaluatie via ouders en belangrijke derden (leerkracht), meer herhaling en meer sessies. Resultaten: In een caseserie van 10 patiënten met een iq tussen 50-85 was er in 70% een goed resultaat. Alle patiënten maakten de behandeling af. Het aantal sessies varieerde tussen 2 en 10. Conclusie: emdr is een veelbelovende behandelmethode bij kinderen met een VB.

Background: Eye Movement Desensitisation and reprocessing (EMDR) is an evidence-based treatment for both children and adults that permanent mental or physical complaints about holding one or more major events. There is little outcome research performed in children with intellectual restriction (VB). This group has more risk limited due to traumatic experiences cognitive and verbal skills and lower capacity (Mevissen 2010). EMDR does little rely on verbal abilities, is a concrete and directive method and therefore seems particularly for children with a VB. Purpose: EMDR available to traumatized children with a VB. Methods: Existing EMDR protocols be modified by elements to as: visualization using icons; parents more involved, by for instance the story to tell, through impact assessment parents and significant others (teacher), more repetition and more sessions. Results: In a case series of 10 patients with an IQ between 50-85, there was 70% a good result. All the patients were treatment. The number of sessions varied between 2 and 10. Conclusion: EMDR is a promising treatment for children with VB.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

C. Jumelet

Original Work Citation

Jumelet, C. (2011, April). [Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) in children with intellectual disabilities]. Symposia at the 39th Spring Meeting Dutch Association of Psychiatry, Amsterdam, The Netherlands

Collection

Citation

“Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) bij kinderen met een verstandelijke beperking Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) in children with intellectual disabilities,” Francine Shapiro Library, accessed June 21, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/20732.

Output Formats