De behandeling van complexe PTSS-patiënten The treatment of complex PTSD patients

Description

Vooral bij de behandeling van de complexere patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTTS) worden niet altijd de evidence-based behandelvormen toegepast zoals die zijn beschreven in de richtlijnen. Vaak worden slecht gedefinieerde stabilisatietechnieken toegepast, veelal gecombineerd met farmacotherapie. In deze bijblijfsessie zullen een drietal traumagerichte psychotherapeutische behandelvormen worden gepresenteerd, met speciale aandacht voor complexe ptss-patiënten. Dit zijn de narratieve exposure therapy (NET), het Kort Eclectisch Protocol voor PTSS (KEP) en eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR). Betoogd zal worden, dat ook bij complex getraumatiseerde patiënten heel goed met net, kep of emdr traumagerichte behandeling kan plaatsvinden en dat dit doorgaans de voorkeur verdient boven andere behandelmethoden. Wel zijn soms aanpassingen in de therapievorm noodzakelijk. Bij deze aanpassingen zal worden stilgestaan. leerdoel Aan het einde van de sessie wordt de deelnemer geacht goed op de hoogte te zijn van drie evidence-based behandelvormen voor ptss; en kennis te hebben van de mogelijkheden om ook bij complexere patiënten deze traumagerichte behandelingen uit te voeren.

Especially in the treatment of complex patients with post-traumatic stress disorder (PTTS) are not always evidence-based forms of treatment applied as described in the guidelines. Often poorly defined stabilization techniques, often combined with pharmacotherapy. This will bijblijfsessie three trauma-focused psychotherapeutic treatment modalities are presented, with special attention Complex PTSD patients. These are the narrative exposure therapy (NET), the Short Eclectic Protocol for PTSD (SEP) and Eye Movement Desensitisation and reprocessing (EMDR). Will be argued that, even in complex traumatized patients with very good network, kep or EMDR trauma-focused treatment place and that it is generally preferred appropriate than other treatments. Or adjustments are sometimes necessary in the form of therapy. Such adjustments will be considered. Learning Objectives At the end of the session the participant is deemed to be well informed of three evidence-based treatments for PTSD, and be aware of the possibilities even under these complex patients, trauma-focused treatments prior to arrival.

Format

Conference

Language

Dutch

Author(s)

Ruud A. Jongedijk
Berthold P. R. Gersons
F. Jackie June ter Heide

Original Work Citation

Jongedijk, R. A., Gersons, B. P. R., & ter Heide, F. J. J. (2011, April). [The treatment of complex PTSD patients]. Symposia at the 39th Spring Meeting Dutch Association of Psychiatry, Amsterdam, The Netherlands

Collection

Citation

“De behandeling van complexe PTSS-patiënten The treatment of complex PTSD patients,” Francine Shapiro Library, accessed January 29, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/20738.

Output Formats